Nejen mezinárodní projekty

Projekty

Projekty v minulých letech


Škola byla v minulých letech úspěšná se svými žádostmi do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). V jeho rámci Středočeský kraj vyhlašuje takzvané výzvy. Žádosti do nich podané musí odpovídat požadovaným kritériím a splňovat státem i krajem definované cíle rozvoje vzdělávací soustavy. Na základě žádostí podaných v roce 2008 do výzev jsme úspěšně vyřešili projekty Biologie v praxiKolik řečí znáš.

V roce 2011 jsme připravili projekt navazující na oba předešlé Výuka průřezových témat v Anglickém jazyce. Ten byl opět podpořen z OPVK a uskutečnil se v kalendářním roce 2012.

V dubnu 2013 jsme zahájili již čtvrtou aktivitu ze stejných zdrojů: Mediální výchova kreativně. Byla rozvržena do 20 měsíců a ukončili jsme ji v listopadu 2014.

Z prostředků OPVK - EU peníze středním školám - jsme realizovali projekt Pro všechny. Získání prostředků na jeho aktivity je nárokové a odvislé od počtu žáků školy. Projekt byl ukončen v červenci 2014. Ve školním roce 2015 jsme připravili z tzv. výzvy 56 jazykové pobyty na Maltě a v Londýně.

Již řadu let řešíme ve spolupráci se zahraničními partnerskými školami mezinárodní projekty. Ty zpravidla směřují k zapojení žáků z různých evropských regionů. Ve období 2012-14 se díky dotaci z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy uskutečnil projekt EU-ROOTS. V návaznosti na desetiletí spolupráce se zahraničními školami jsme vytvořili v programu Erasmus+ projekt Europe4U. Dlouholeté zkušenosti se projevily i v roli naší školy jako hlavního koordinátora partnerství.

-mee-