Novinky

21.6. Seznamy doporučených učebnic

Učebnice pro 1. ročník (školní rok 2019/20) (PDF)

  

20.6. Úřední hodiny o hlavních prázdninách

Úřední dny o hlavních prázdninách jsou vyhlášeny na 8.7., 22.7. a 12.8., a to na dobu 10.00 – 13.00 hod. Ostatní dny je budova školy uzavřena. 

4.6. Volby 2019

Studenti 2. ročníku a několik dobrovolníků ze sexty se účastní projektu Volby 2019, který probíhá v rámci výuky Základů společenských věd.  Více na speciálním webu 
VOLBY 2019.

 

30.5. Tajný deník Adriana Moela

Tercie sehraje v pátek 31. května hru Tajný deník Adriana Moela. Předpremiéru přineseme exkluzivně a poprvé v historii školy ŽIVĚ na youtube: https://www.youtube.com/user/gymkc/live. Hraje se ve dvou alternacích, první přenos od 9.00, druhý v 11.00. 
Představení pro veřejnost, rodiče a přátele školy v pátek od 17.00 a 18.00 hod v Kulturním domě Dobříš.

20.5. Druhé kolo přijímacího řízení

V souladu s § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vše v aktuálním znění, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro studijní obor 79-41-K/41 gymnázium čtyřleté.

Celý text v dokumentu PDF

20.5. Informace pro přijaté uchazeče

1. ročník: Společná schůzka přijatých žáků a jejich rodičů se koná ve čtvrtek 6. června 2019 v 17.00 hodin v budově Gymnázia Karla Čapka v Dobříši. Další informace v souboru PDF.

prima: Schůzka rodičů přijatých žáků se koná ve čtvrtek 6. června 2019 v 17.00 hodin v budově Gymnázia Karla Čapka v Dobříši. Další informace v souboru PDF.

16.5. Rozvrhy hodin v maturitním týdnu

Ve čtvrtek byly zveřejněny rozvrhy hodin na pondělí 20. května až čtvrtek 23. května. Vzhledem k mimořádné situaci (maturitním zkouškám) jsou rozhodné jedině rozvrhy zveřejněné zde na webu v sekci suplování. Mobilní aplikace Bakaláři ani webový přístup bakalari.gymkc.cz nemusí zohledňovat skutečný stav. 

30.4. Výsledky přijímacího řízení

Ředitel Gymnázia Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, rozhodl v souladu s § 59, § 60, § 165 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 353/2016 Sb. a zákona 500/2004 Sb. (správní řád), vše v platném znění, takto: výsledky přijímacího řízení do primy, výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku.

Bodové vyjádření výsledku přijímací zkoušky je tvořeno: (součet bodů za jednotnou přijímací zkoušku ČJL a MAT) * 0,8 + (body za prospěch ZŠ)

Další pokyny naleznete na stránce přijímací řízení

17.4. Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve v průběhu 30. dubna 2019 zde na webu ve formě: kód uchazeče - počet bodů - rozhodnutí (přijat/nepřijat/nesplnil).

Dle § 60e (Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí) zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon (v platném znění):
(1) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. ... Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

 

13.4. Jednotná přijímací zkouška

V týdnu před velikonočními prázdninami probíhají jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku (pondělí) a primy (úterý a středa). Upozorňujeme rodiče uchazečů, že není dovolen v době zkoušek zákonným zástupcům uchazečů vstup do budovy školy. Mezi jednotlivými zkouškami je zajištěn nad uchazeči dozor.

- jednotné zkušební schéma s termíny a časy zkoušek

2.4. Obnoven provoz Bakalářů

3.4.: Provoz Bakalářů obnoven v 9.30.

2.4.: Z důvodu neustálého přerušování dodávky elektřiny jsou opět Bakaláři mimo provoz. Závada je dnes závažnější, obnovení služby předpokládáme ve středu dopoledne. Bohužel během posledního měsíce dochází v budově školy k opakovaným nehlášeným výpadkům dodávek elektřiny. Vzhledem k délce těchto výpadků a jejich neočekávanosti znovu hlásí školní server s Bakaláři nekonzistentnost dat. Server je jištěn záložním UPS zdrojem. Ten se však vzhledem k délce a četnosti výpadků v posledním období nestíhá dobíjet.

27.3. Off-line

Během opravy střechy sousední tělocvičny poškodila stavební firma optický kabel s konektivitou pro naši školu. Bakaláři nejsou dostupní; vnitřní síť včetně wifi je bez přístupu do Internetu.

13.00 opět fungujeme

19.3. Úspěch v recitační soutěži

Dne 19. března se uskutečnilo v Lochovicích okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. První místo ve třetí kategorii obsadil Matyáš Novák z primy. Moc blahopřejeme a držíme palce v krajském kole.

11.3. Bakaláři

NE 22.30: Obnoven provoz Bakalářů.

NE: Během jarních prázdnin opakovaně vypadl v budově školy proud. Vzhledem k četnosti těchto výpadků došlo k nekonzistentnosti dat na discích a musí proběhnout znovusestavení diskového pole. Spuštění Bakalářů předpokládáme nejpozději v pondělí. Za nedostupnost během celých jarních prázdnin se omlouváme.
ÚT: Nefungujeme. ST: Opraveno.  ČT: Opět výpadek proudu, oprava nejdříve v neděli.
PO: Provoz Bakalářů byl obnoven. Vzhledem k plánovaným pracem v areálu 2. ZŠ nelze garantovat tento týden funkčnost.
NE: V důsledku havárie na sousední budově tělocvičny je do odvolání mimo provoz internetový přístup do Bakalářů. Taktéž nefunguje pevná linka.

5.3. Oznámení o konání opakovaných voleb

Ředitel školy vyhlašuje opakované volby zástupců rodičů (a zástupců zletilých žáků) do školské rady. Volby se uskuteční dne 11. dubna 2019 od 16.30 do 17.30 hod. Návrhy kandidátů je možno předávat do 9. dubna 2019 osobně, zasílat poštou nebo elektronicky na e-mailovou adresu volby@gymkc.cz. Podrobnosti naleznete v následujících dokumentech:

1.3. Přijímací řízení

Přihlášku do primy podalo 127 uchazečů (zahájení studia v září 2019, kapacita 30 míst). Další informace k přijímacímu řízení.

26.2. Videa z maturitního plesu

V našem videoarchivu jsou vystavena čtyři videa z maturitního plesu oktávy.

Fotografie z plesu od Martina Menšíka naleznete ve fotogalerii

11.2. Kroužek programování a robotiky

Zveme zejména žáky 1. - 4. ročníku a kvinty až oktávy na nově otevřený kroužek programování a robotiky. Během cca 10 setkání se budeme chtít naučit programovat jezdícího robota mBot od úplných základů až k pokročilejším funkcím (paměť a samostatné učení).

Kroužek je již zaplněn, startujeme 21. února. Další informace...

 

25.1. Kritéria přijímacího řízení

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejnil ředitel školy kritéria přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2019/20. Dokument naleznete v sekci Pro uchazeče - Přijímací řízení (Pokyny k přijímacímu řízení a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019).

Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března 2019. Lze je podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš. Údaje uvedené na přihlášce musí být aktuální a čitelné.

23.1. Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 31. ledna probíhá výuka podle rozvrhu pouze 1. vyučovací hodinu, 2. hodinu budou rozdány výpisy vysvědčení. Pátek 1. února mají žáci jednodenní pololetní prázdniny.

5.1. Objednávky obědů Hluboš

Od roku 2019 přechází výdejna SOU Hluboš v Lipkách na nový stravovací systém. Internetové objednávání stravy bude spuštěno až v druhé polovině ledna (přihlašovací údaje zůstávají i pro novou aplikaci). Prozatím lze využívat pro objednávky terminál nebo hospodářku ve výdejně. Jídelníček hledejte na webu SOU.