Novinky


Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce

9. 3.

Pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám budou odeslány na e-mailovou adresu zákonných zástupců (uvedenou na přihlášce uchazeče) 31. března. Termíny i další pokyny ke zkouškám jsou k dispozici na stránce přijímací řízení.


Přijímací řízení

26. 2.

Přihlášky ke studiu lze předat osobně do 1. března v kanceláři školy v čase 10.00 až 13.00, nebo do schránky u hlavního vchodu (vlevo). V případě vložení přihlášky do schránky bude potvrzeno její přijetí na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.

Do osmiletého i čtyřletého studia bude přijímáno 30 uchazečů. Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března 2023. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení právě tehdy,  pokud dosáhne v přijímacím řízení alespoň: 60 bodů do osmiletého studia/ 50 bodů do studia čtyřletého. Bližší informace naleznete na stránce Pro uchazeče > Přijímací řízení a v dokumentu pokyny a kritéria přijímacího řízení.


FAQ: Postup vyhodnocení přijímacího řízení

Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (pořadí žáků) musí přijatí uchazeči zájem nastoupit na naši školu potvrdit předáním zápisového lístku. Zápisový lístek vydává základní škola. Pokud uchazeči nemají zájem studovat na naší škole, je jejich místo postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí. Drtivá většina uchazečů koná přijímací zkoušky na dvě střední školy, pro studium si však musí vybrat jednu z nich. Uvolněná místa jsou průběžně obsazována dalšímu uchazeči v souladu s pořadím získaným v přijímacím řízením za původně určenou hranicí "prvních 30".


Cesta kolem světa

26. 2.

Gymnázium Karla Čapka uvede v druhém pololetí sérii cestovatelských setkání s učiteli, studenty a absolventy. Setkání proběhnou každý druhý čtvrtek v měsíci vždy od 17.30 v budově školy. Začínáme již za týden:

  • 9.  3. – Cestování pro všechny, Santiago
    Absolventka Klára Lachmanová procestovala už kus světa a přijde poradit, jak na to. Cestovat totiž může každý! A jeden prima tip na procházku nabídne i vyučující Zuzana Václavíková.
  • 13. 4. – Turecko, Gruzie
  • 11. 5. – Latinská Amerika
  • 8. 6. – Bali, Indie

Obědy v pátek 24. února

22. 2.

Z provozních důvodů jídelna 2. ZŠ vydává 24. 2. obědy pro strávníky z gymnázia do 13.00. Výuka vyšší gymnázia tak v pátek končí nejpozději 12.35.


Oslavy 100. výročí narození Miroslava Oliče

14. 1.

Gymnázium Karla Čapka srdečně zve na oslavy 100 let od narození dlouholetého ředitele školy a laureáta Ceny města Dobříše pana Miroslava Oliče. Pan profesor se narodil 14. února 1923 na Zbraslavi, a po předchozím působení na několika školách ve středních Čechách přišel ve svých třiceti letech na právě založenou jedenáctiletou střední školu na Dobříš. Na naší škole pak trvale zakotvil a v letech 1966 – 1983 byl jejím ředitelem. Vtiskl gymnáziu jeho charakteristickou lidskou, tolerantní a demokratickou atmosféru. Na gymnáziu učil až do roku 2002 a za tu dobu vychoval několik generací studentů, kteří na něj dodnes s úctou vzpomínají.  Další podrobnosti si můžete přečíst v rozsáhlém medailonku.

Sté výročí narození pana profesora Oliče si připomeneme 14. února 2023:

  • 15.30 – vzpomínka na hřbitově u hrobu pana profesora OličeMiroslav Olič skaut
  • 17.00 – odhalení pamětní desky v budově gymnázia s následným zahájením výstavy fotografií a dokumentů ze života pana profesora
  • 17.30 – beseda s pamětníky a přáteli pana profesora Oliče v budově gymnázia 

Dobříšští skauti (Středisko prof. Oliče Dobříš) pořádá od 13. do 28. února městskou hru na památku výročí narození Miroslava Oliče. Jednotlivá místa najdete na mapy.cz, postup hry na dobris.skauting.cz.