Novinky


Jednotné přijímací zkoušky

8. 4.

V pátek 12. a pondělí 15. dubna se konají přijímací zkoušky do čtyřletého studia. Uchazeči se dostaví před hlavní vchod do budovy školy v 8.15. S sebou na zkoušku potřebují pozvánku (naleznete v DiPSy), rýsovací potřeby a vhodnou propisovací tužku (nejlépe i náhradní). V den přijímacích zkoušek není povolena přítomnost doprovázejících osob v budově školy. Z organizačních důvodů nebude umožněno uchazečům mezi zkouškou z matematiky a českého jazyka opustit budovu školy. Předpokládané ukončení: 12.10 (PUP později). Další informace naleznete na stránce přijímací řízení.


Výuka během přijímacích zkoušek

26. 3.

Vzhledem potřebě zajištění jednotných přijímacích zkoušek proběhne výuka 12.–17. dubna v odlišném režimu. Některé třídy budou mít studijní volno (STUD), maturitní ročníky píší písemné práce z jazyků (MZ PP) – viz následující tabulka:

  I II III IV V 1 VI 2 VII 3 VIII 4
PÁ 12. 4.   STUD   STUD STUD       STUD STUD    
PO 15. 4. STUD   STUD STUD   STUD         MZ PP MZ PP
ÚT 16. 4.         STUD STUD STUD STUD STUD STUD MZ PP MZ PP
ST 17. 4.   STUD STUD   STUD   STUD STUD STUD STUD    

V neoznačených dnech probíhá v dané třídě výuka dle rozvrhu s přihlédnutím k suplování. Změny jsou již zaneseny v Bakalářích (lze zobrazit přes webovou verzi v nabídce Výuka > Rozvrh > Kalendář výběrem konkrétního týdne).

Změny rozvrhu vyhrazeny.


Odstávka sítě a Bakalářů

20. 3.

Z důvodu přerušení dodávek elektřiny v části budovy školy budou ve středu 20. března nedostupné síťové služby i Bakaláři. Obnovení provozu očekáváme nejpozději v 18.00. Děkujeme za pochopení.


Cesta k profesi architekta

12. 3.

Dne 22. března od 14.00 zveme všechny žáky na besedu s architektem Pavlem Gritzem, červená učebna.


Pozvánky k JPZ odeslány

6. 3.

V prvním kole přijímacího řízení bylo na naši školu podáno 121 přihlášek uchazečů do čtyřletého studia (1. ročník) a 165 přihlášek do osmiletého studia (prima). 94 procent uchazečů podalo přihlášku elektronicky. S těmito uchazeči bude škola komunikovat prostřednictvím systému DiPSy

Uchazečům s hybridní nebo papírovou přihláškou jsme odeslali 25. března pozvánku k jednotné přijímací zkoušce (pokud na naší škole budou zkoušku konat). Prosíme o potvrzení o doručení e-mailem.

Uchazečům s elektronickou přihláškou byly 25. března odeslány pozvánky systémem DiPSy. U těchto uchazečů není třeba potvrzovat přijetí pozvánky. Nepřihlásí-li se zákonný zástupce uchazeče do DiPSy ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla pozvánka v DIPSY zpřístupněna, považuje se tato písemnost za doručenou do vlastních rukou posledním dnem této lhůty. 

Rozdělení uchazečů na jednotlivé školy provádí dle příslušné vyhlášky organizace CERMAT, která je pověřena k této činnosti ministerstvem školství. Školy o pořadí míst konání jednotné přijímací zkoušky nerozhodují a nemají možnost jej nijak ovlivnit.


Druhý cyklus cestovatelských přednášek

21. 2.

Po loňské úspěšné premiéře se letos na našem gymnáziu uskuteční druhý ročník minisérie cestovatelských přednášek, kde se svými zážitky opět podělí současní i bývalí studenti naší školy, rovněž tak i někteří stávající pedagogové, prostor dostanou i jejich rodinní příslušníci.

Celý cyklus odstartuje ve středu 13. března, kdy se studentka septimy Julie Bambousková spolu se svým otcem podělí o zážitky z nedávného pobytu v Guatemale. 24. dubna nám Jana a Milan Sprengerovi přiblíží život v Indii. Další přednáška proběhne 29. května, o svém studijním pobytu v Kanadě přijde vyprávět naše absolventka Lucie Prusíková. Vše pak uzavře 12. června povídání Jana Veverky o cestování v rumunském Banátu a na Zakarpatské Ukrajině.

Jednotný začátek přednášek je v 17 hodin, první setkání proběhne v učebně CHE. Srdečně zveme k hojné účasti žáky, absolventy a všechny přátele školy.

Jan Veverka, garant projektu


Kritéria přijímacího řízení

21. 1.

AKTUÁLNĚ: možnost podání přihlášek ke studiu byla prodloužena do 21. února 2024 (viz vyhláška 24/2024 Sb.)


Ředitel školy vydal kritéria a podmínky přijímacího řízení.  S ohledem na novou podobu přihlašování a zveřejňování výsledků přijímacího řízení v roce 2024 byla mírně poupravena oproti předchozím rokům i tato kritéria:

 • do 1. ročníku osmiletého studia (prima)
  • není vyžadováno doložení předchozí klasifikace uchazeče
  • pořadí v přijímacím řízení je určeno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky, v případě rovnosti bodů budou použita pomocná kritéria
  • maximálně lze získat 100 bodů; předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
 • do 1. ročníku čtyřletého studia
  • žáci dokládají prostou kopii posledních dvou klasifikací na základní škole (např. scan)
  • pořadí v přijímacím řízení je určeno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky + body za "vysvědčení" + body za "školní soutěže", v případě rovnosti bodů budou použita pomocná kritéria
  • maximálně lze získat 120 bodů; předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Podrobnější informace naleznete ve výše uvedeném dokumentu či zde na webu v sekci Pro uchazeče > Přijímací řízení.


Upgrade serveru Bakaláři

10. 1.

Vzhledem k hardwarovým úpravám na serveru bude ve čtvrtek 11. ledna omezena dostupnost webu bakalari.gymkc.cz i aplikace systému Bakaláři, a to v čase 16.00 až 20.00. Děkujeme za pochopení.


Divadelní premiéra

8. 1.

DivadloMilí rodiče, žáci, přátelé školy, kamarádi, zveme vás na jedinečnou kulturní podívanou! 

Oktáva po svojí poslední herecké štaci (v tercii) rozhodně nepověsila kariéru na hřebík a společně s Erikou Čapkovou připravila adaptaci Shakespearovy hry Zkrocení zlé ženy!

Mladé, rázné, odvážné, veselé, vyzývavé, s přesahem, všemi těmito způsoby se dá představení shrnout. Nenechte si ujít tuhle veselou maturantskou eskapádu a doražte v úterý 9. ledna do Kulturního domu na Dobříši! 

Divadelní bar otevírá slavobránu už v 18:15, představení začne v 19:00 ve společenském sále. Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na vás! Štěpán Böhm


Doučování pro studenty

6. 1.

Milí studenti a studentky,

s radostí oznamujeme spuštění našeho nového webu! Po intenzivní práci je nyní k dispozici online. Naše stránky slouží k hledaní doučování formou ,,inzerátů”. Můžete si vytvořit vlastní doučovací profil nebo si najít lektora z předmětů jako matematika či chemie, ale i z cizích jazyků. Neváhejte si náš web vyzkoušet a s někým se tam spojit. Doufáme, že s naší verzí budete spokojeni. V případě problému se na nás neváhejte obrátit.

Tým TUTE

Přátelský design | Hledání doučování | Možnost zisku | Studenti dobříšského gymnázia