Novinky

18. 5. Přijímací řízení

Kapacita oboru 79-41-K/41 (do 1. ročníku) je naplněna uchazeči z prvního kola. Druhé kolo přijímacího řízení nebude vyhlášeno

Výsledky přijímacího řízení řádného termínu byly zveřejněny 29. dubna 2022. 

Výsledky přijímacího řízení náhradního termínu byly publikovány 18. května. Žádný z uchazečů z tohoto termínu nebyl přijat, a tak bylo poslední volné místo v oboru 79-41-K/81 (do primy) nabídnuto nejvýše umístěnému nepřijatému uchazeči z řádných termínů.

Podrobnější informace naleznete na stránce přijímací řízení.

4. 5. Ústní část maturitních zkoušek

Od pondělí 16. do čtvrtka 19. května učiní maturitní třídy poslední krok k ukončení středoškolského studia – konají se ústní zkoušky profilové části. Z tohoto důvodu bude (tento školní rok naposledy) omezena výuka ostatních ročníků. Předpokládáme následující podobu výuky:

  • prima – tercie: výuka dle rozvrhu (suplování) do 5. vyučovací hodiny
    • sekunda úterý – exkurze Praha (info Sp)
  • kvarta: pondělí studijní volno, úterý testování ČŠI, středa studijní volno, čtvrtek výuka
  • 1. ročník a kvinta: pondělí projektový den, úterý – čtvrtek studijní volno
  • 2. ročník a sexta: pondělí a čtvrtek malá maturita (od 13.00), úterý a středa studijní volno
  • 3. ročník a septima: pondělí výuka dle rozvrhu (suplování) do 5. vyučovací hodiny, úterý až čtvrtek studijní volno

Někteří žáci jsou nominováni na středu 18. května do krajského kola přeboru škol v orientačním běhu (info vyučující TEV). Těchto žáků se případné studijní volno/ výuka nebude týkat a zúčastní se závodu.

23. 4. Výuka během didaktických testů MZ

2. a 3. května maturitní ročníky absolvují didaktické testy společné části maturitní zkoušky. Žáci nižšího gymnázia mají výuku dle svého rozvrhu (s přihlédnutím k suplování). 

Vyšší ročníky (V,VI,VII,1,2,3) se zúčastní v pondělí 2. května programu k výročí 77 let od konce 2. světové války. Sraz žáků bude přímo v kulturním domě v 8.30. Po konci akce pro ně výuka v budově školy nepokračuje. V úterý 3. května bude výuka vyššího gymnázia zahájena až od 10.00 (do 9.40 probíhají maturitní zkoušky).

Ve středu 4. května je pro maturitní didaktické testy určena pouze učebna JAZ.

Změna rozvrhu vyhrazena.

4. 4. Třídní schůzky 21.4.

21. dubna od 17.30 se uskuteční třídní schůzky (vyjma maturitních ročníků).

29. 3. Koncert

10. 3. Konec opatření od 14. března

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (ze dne 10. března 2022) již nejsou od pondělí 14. nařízena pro školy našeho typu žádná omezení. Mimo jiných končí i povinnost mít zakrytá ústa a nos v budově školy. Děkujeme všem za vstřícný přístup a respektování vyhlášených opatření po celou dobu jejich platnosti.

15. 2. Výuka během lyžařských kurzů

V týdnu (6. – 11. 3. ) absolvují lyžařský kurz 2. ročník, 3. ročník a septima. Žáci neúčastnící se výcviku:

  • 2. ročník – výuka v sextě dle jejího rozvrhu
  • 3. ročník – výuka dle svého rozvrhu (společně s částí septimy)
  • septima – žáci dochází do 3. ročníku
27. 1. Na vědomost se dává
Stravu a nápoje mohou žáci v budově školy konzumovat pouze
– ve foyer v přízemí vedle bufetu (u barových stolečků)
– v učebně.
Toto opatření je platné okamžitě a děkujeme za jeho respektování.
25. 1. Hlasování o nej projektové práce

V rámci zeměpisného semináře pro 3. ročník a septimu vznikly projektové práce na téma „Globální ekologické problémy“. Vybrat nejlepší postery jsme se rozhodli formou ankety mezi studenty a učiteli GYMKČ, proto zde nyní otevíráme anketu, které se můžete zúčastnit až do konce ledna. Práce studentů si můžete prohlédnout před učebnou CIMR. Předem děkujeme za účast a za vaše hlasy.  Vv

Anketa ZDE

24. 1. Konec testování ve školách

Od 19. února se mimořádným opatřením ruší testování na nemoc Covid-19 ve školách. Ruší se tak i veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření (zákonní zástupci již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test, škola nepředává informace o rizikových kontaktech…). Samozřejmě stále platí obecné pravidlo, že žák, který má příznaky akutního infekčního onemocnění, nepatří do školy. 

Dále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu ve společných prostorách budovy školy.

21. 1. Aktualizace suplování

Z technických důvodů bylo suplování na pondělí 24. ledna aktualizováno v sobotu – již je dostupné na stránce suplování.