Novinky

25. 7. Úpravy hodinových dotací předmětů

V souvislosti s aktualizací vzdělávacích programů základního vzdělávání (digitální kompetence, informatické myšlení) dochází od školního roku 2022/23 k úpravě hodinových dotací některých předmětů. V případě našeho nižšího gymnázia zanikl předmět ICT a byl nahrazen předmětem informatika (zkratka INF) s dotací 1 — 1 — 2 — 2 (celkem 6, místo dosavadních 4 u ICT). V rámci této aktualizace bylo též rozšířeno půlení na skupiny v matematice a českém jazyce. Počty vyučovacích hodin (včetně vyznačení změn) naleznete na stránce hodinové dotace. Celkový počet vyučovacích hodin pro žáky se nemění. Úprava je realizována současně ve všech třídách nižšího gymnázia bez přechodného období.

22. 7. Provoz školy

Úřední hodiny pro veřejnost nejsou během hlavních prázdnin stanoveny. V odůvodněných případech komunikujte prostřednictvím e-mailu post@gymkc.cz

Vysvědčení lze vyzvednout od 29. 8. v sekretariátu školy.

Zveřejnění rozvrhů hodin na školní rok 22/23 plánujeme na poslední týden srpna.

29. 6. Sportovní den 29. 6.

Výsledky fotbalového turnaje:

 1. kvinta
 2. sexta
 3. septima
 4. 3.r.
 5. 2.r.
 6. 1.r. 

Výsledky volejbalového turnaje:

 1. 3.r.
 2. sexta
 3. kvinta
 4. 2.r.
23. 6. Provoz jídelny

Jídelna 2. ZŠ ve středu 29. a čtvrtek 30. června na nevaří. Informace k přihlašování obědů, vrácení přeplatků atp v přiloženém PDF

12. 6. Digitalizujeme školu

Na naší škole bude v průběhu druhého pololetí roku 2022 realizována investice z národního plánu obnovy – komponenta 3.1.

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. 

Národní plán obnovy

24. 5. Inspekční zpráva České školní inspekce

V předposledním březnovém týdnu zavítal na naši školu inspekční tým České školní inspekce. Ten v rámci pravidlené inspekční činnosti pracoval na: "Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, naplňování vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem..."  

Finální inspekční zpráva již je k dispozici na webu ČŠI. V rámci inspekce nebylo identifikováno žádné porušení legislativy. Naše škola od poslední inspekce zlepšila materiální podmínky pro výuku a odstranila všechny zjištěné nedostatky. Žáci stabilně dosahují dobrých výsledků v průběhu i ukončování vzdělávání. Dále je ve zprávě vyzdvihována projektová výuka, systém kulturních a sportovních aktivit. Škola je nabádána k vyšší podpoře a diferencovanému přístupu k nadaným žákům.

Inspekční zprávy jsou veřejnosti k dispozici: aktuální zprávu naleznete pod výše uvedeným odkazem, všechny zprávy z kontrol od roku 2000 na stránce Škola > Informace.

18. 5. Informace pro přijaté žáky

Informace pro budoucí první ročníky (1. ročník i primu) naleznete na tomto webu v sekci Studium > Dokumenty.

4. 5. Ústní část maturitních zkoušek

Od pondělí 16. do čtvrtka 19. května učiní maturitní třídy poslední krok k ukončení středoškolského studia – konají se ústní zkoušky profilové části. Z tohoto důvodu bude (tento školní rok naposledy) omezena výuka ostatních ročníků. Předpokládáme následující podobu výuky:

 • prima – tercie: výuka dle rozvrhu (suplování) do 5. vyučovací hodiny
  • sekunda úterý – exkurze Praha (info Sp)
 • kvarta: pondělí studijní volno, úterý testování ČŠI, středa studijní volno, čtvrtek výuka
 • 1. ročník a kvinta: pondělí projektový den, úterý – čtvrtek studijní volno
 • 2. ročník a sexta: pondělí a čtvrtek malá maturita (od 13.00), úterý a středa studijní volno
 • 3. ročník a septima: pondělí výuka dle rozvrhu (suplování) do 5. vyučovací hodiny, úterý až čtvrtek studijní volno

Někteří žáci jsou nominováni na středu 18. května do krajského kola přeboru škol v orientačním běhu (info vyučující TEV). Těchto žáků se případné studijní volno/ výuka nebude týkat a zúčastní se závodu.

23. 4. Výuka během didaktických testů MZ

2. a 3. května maturitní ročníky absolvují didaktické testy společné části maturitní zkoušky. Žáci nižšího gymnázia mají výuku dle svého rozvrhu (s přihlédnutím k suplování). 

Vyšší ročníky (V,VI,VII,1,2,3) se zúčastní v pondělí 2. května programu k výročí 77 let od konce 2. světové války. Sraz žáků bude přímo v kulturním domě v 8.30. Po konci akce pro ně výuka v budově školy nepokračuje. V úterý 3. května bude výuka vyššího gymnázia zahájena až od 10.00 (do 9.40 probíhají maturitní zkoušky).

Ve středu 4. května je pro maturitní didaktické testy určena pouze učebna JAZ.

Změna rozvrhu vyhrazena.

4. 4. Třídní schůzky 21.4.

21. dubna od 17.30 se uskuteční třídní schůzky (vyjma maturitních ročníků).

29. 3. Koncert

10. 3. Konec opatření od 14. března

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (ze dne 10. března 2022) již nejsou od pondělí 14. nařízena pro školy našeho typu žádná omezení. Mimo jiných končí i povinnost mít zakrytá ústa a nos v budově školy. Děkujeme všem za vstřícný přístup a respektování vyhlášených opatření po celou dobu jejich platnosti.

15. 2. Výuka během lyžařských kurzů

V týdnu (6. – 11. 3. ) absolvují lyžařský kurz 2. ročník, 3. ročník a septima. Žáci neúčastnící se výcviku:

 • 2. ročník – výuka v sextě dle jejího rozvrhu
 • 3. ročník – výuka dle svého rozvrhu (společně s částí septimy)
 • septima – žáci dochází do 3. ročníku
27. 1. Na vědomost se dává
Stravu a nápoje mohou žáci v budově školy konzumovat pouze
– ve foyer v přízemí vedle bufetu (u barových stolečků)
– v učebně.
Toto opatření je platné okamžitě a děkujeme za jeho respektování.
25. 1. Hlasování o nej projektové práce

V rámci zeměpisného semináře pro 3. ročník a septimu vznikly projektové práce na téma „Globální ekologické problémy“. Vybrat nejlepší postery jsme se rozhodli formou ankety mezi studenty a učiteli GYMKČ, proto zde nyní otevíráme anketu, které se můžete zúčastnit až do konce ledna. Práce studentů si můžete prohlédnout před učebnou CIMR. Předem děkujeme za účast a za vaše hlasy.  Vv

Anketa ZDE

24. 1. Konec testování ve školách

Od 19. února se mimořádným opatřením ruší testování na nemoc Covid-19 ve školách. Ruší se tak i veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření (zákonní zástupci již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test, škola nepředává informace o rizikových kontaktech…). Samozřejmě stále platí obecné pravidlo, že žák, který má příznaky akutního infekčního onemocnění, nepatří do školy. 

Dále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu ve společných prostorách budovy školy.

21. 1. Aktualizace suplování

Z technických důvodů bylo suplování na pondělí 24. ledna aktualizováno v sobotu – již je dostupné na stránce suplování.