Novinky

14.5. Přijímací řízení do primy a 1. ročníku

Účastník řízení má podle § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu a má možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí podle § 36 správního řádu; tuto možnost stanovuji na čtvrtek 20. května 2021 v době od 11.00 do 13.00 hodin v ředitelně Gymnázia Karla Čapka v Dobříši.

Podmínkou pro využití tohoto práva je dodržení přesného času vaší návštěvy, který bude stanoven na základě telefonické objednávky (318 521 040; 602 537 618).

RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy

Upozornění: Obsahem spisu není rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče! Rozhodnutí bude zveřejněno v zákonné lhůtě do 2 dnů od zpřístupnění výsledků společností CERMAT.

12.5. Prezenční výuka

Všechny osoby mají v budově školy povinnost použít respirátor minimálně třídy KN95 (lépe FFP2) či obdobnou ochranu úst a nosu. Osoby mladší 15 let mohou použít zdravotnickou roušku.

Dopad aktuálních opatření ve školství na žáky našeho gymnázia: 

  17. 5. – 23. 5. od 24. 5.*
prezenční výuka (ve škole)

I II III IV
rozvrh viz Bakaláři

I II III IV
1. 2. 3. V VI VII
jen v pondělí od 7.50 testování 
ve třídách dle rozvrhu
testování
distanční výuka (on-line) 1. 2. 3. V VI VII
skupinové konzultace ohrožení + PO až ST VIII a 4.

aktualizováno 12. 5.  22.00; * předpoklad dle informací vlády

Úřední hodiny jsou stanoveny na středu 10 – 14 hod nebo po domluvě: sekretarka@gymkc.cz či 602 537 618.

Prezenční výuka (rozpis týdnů viz tabulka výše)

 • žáci se podrobí testu na přítomnost C19 (či doloží negativitu jiným způsobem)
  • testování každé pondělí od 7.50 v učebně dle běžného rozvrhu
  • v případě pozdního příchodu v pondělí (nebo prvního příchodu na vyučování v daném týdnu jiný den než pondělí) se žák ihned po příchodu do budovy školy hlásí na sekretariátu; na výuku odchází po otestování (či doložení negativity předepsaným způsobem)
 • dle opatření MZČR (bod I/11c) probíhá výuka tělesné výchovy venku bez omezení
 • zákonní zástupci mají aktivovánu v Bakalářích možnost generování čestného prohlášení o testu na Covid-19. Škola není oprávněna vydávat potvrzení o provedených testech.

Skupinové konzultace

probíhají pro žáky vyššího G ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků. Tyto konzultace se mohou konat v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině. Na konzultace zve příslušný vyučující, žáci mají povinnost podrobit se testu na přítomnost C19

Jídelny

 • 1. ZŠ: strava bude vydávána denně po 13.35, žáci se stravují v jídelně
 • 2. ZŠ: pouze do přinesených jídlonosičů – 13.35 až 14.00
11.5. Provoz školy v květnu

Dopad aktuálních opatření ve školství na žáky našeho gymnázia: 

  10. 5. – 16. 5.  17. 5. – 23. 5. od 24. 5.*
prezenční výuka (ve škole) I – rozvrh
II – rozvrh

I II III IV
rozvrh viz Bakaláři

I II III IV
1. 2. 3. V VI VII
příchod pondělí a čtvrtek
v 7.30 – 7.45
=> testování
jen v pondělí od 7.50 testování 
ve třídách dle rozvrhu
testování
distanční výuka (on-line)

III IV V VI VII VIII
1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. V VI VII nikdo
skupinové konzultace VIII 4.   + ohrožení ohrožení
PO až ST VIII a 4.
nikdo

aktualizováno 12. 5.  22.00; * předpoklad dle informací vlády

Všechny osoby mají v budově školy povinnost použít respirátor minimálně třídy KN95 (lépe FFP2) či obdobnou ochranu úst a nosu. Osoby mladší 15 let mohou použít zdravotnickou roušku.

Úřední hodiny jsou stanoveny na středu 10 – 14 hod nebo po domluvě: sekretarka@gymkc.cz či 602 537 618.

Prezenční výuka (rozpis týdnů viz tabulka výše)

 • žáci se podrobí testu na přítomnost C19 (či doloží negativitu jiným způsobem)
  • testování každé pondělí od 7.50 v učebně dle rozvrhu
  • v případě pozdního příchodu v pondělí (nebo prvního příchodu na vyučování v daném týdnu jiný den než pondělí) se žák ihned po příchodu do budovy školy hlásí na sekretariátu; na výuku odchází po otestování (či doložení negativity předepsaným způsobem)
 • do 14.5. jsou během prezenční výuky zkráceny přestávky po 3. a všech dalších vyučovacích hodinách, 6. vyučovací hodina trvá 30 min: 6. hod 12.30 – 13.00 
 • od 17. 5. výuka dle obvyklého rozvrhu přestávek/hodin
 • dle opatření MZČR (bod I/11c) probíhá výuka tělesné výchovy venku bez omezení
 • zákonní zástupci mají aktivovánu v Bakalářích možnost generování čestného prohlášení o testu na Covid-19. Škola není oprávněna vydávat potvrzení o provedených testech.

Skupinové konzultace

probíhají pro žáky posledních ročníků a žáky vyššího G ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků. Tyto konzultace se mohou konat v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině. Na konzultace zve příslušný vyučující, žáci mají povinnost podrobit se testu na přítomnost C19

Distanční výuka

všech tříd se řídí dle stálého rozvrhu platného od 1. září (s přihlédnutím k suplování).  V daném rozvrhu jsou v Bakalářích vyznačeny hodiny distančního vzdělávání (příznak DisV). Na meety zvou vyučující žáky převážně prostřednictvím Google kalendáře.

Jídelny

Odběr hlavního jídla v jídelně 1. ZŠ

 • všichni žáci s inkasem mají obědy přihlášeny; žáci s úhradou si musí obědy přihlásit => více na webu 1. ZŠ
 • do 14.5.: stravování v jídelně – 13.05 až 13.20, s doprovodem vyučujícího GYMKC
 • od 17.5.:  stravování v jídelně – po 13.35

Odběr hlavního jídla v jídelně 2. ZŠ pro žáky na distanční výuce je možný pouze do přinesených jídlonosičů – 13.35 až 14.00

Výdejna SOU Hluboš – Lipky vydává obědy našim žákům každý den od 12.40 – 13.00  => přihlášení na webu

10.5. Náhradní termín JPZ

Dle Dodatku k OOP č. j. MSMT-4337/2021-8 uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal (přijímací řízení do 1. ročníku), může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Zkoušky v náhradním temínu se konají pro všechny obory 2. června 2021 (1. termín) a 3. června 2021 (2. termín).

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávaní ve střední škole po konaní přijímací zkoušky v náhradním termínu.

16.4. Jednotná přijímací zkouška

Vstup do budovy školy na jednotnou přijímací zkoušku bude umožněn pouze uchazečům bez příznaků onemocnění COVID-19 a s negativním testem na přítomnost SARS-CoV-2. Tento test nesmí být starší 7 dnů a povinnost jej uchazeči provést má jeho stávající ZŠ. Podrobnější info i o testování uvádíme na stránce přijímací řízení.

Vstup do budovy bude umožněn uchazečům v 8.10.  Předpokládaný konec: 12.35 (PUP později).

Během celého pobytu v budově školy i v průběhu písemné zkoušky a didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu.

31.3. Běhání, voda, charita...

AKTUÁLNĚ: Kapacita přednášky byla bohužel omezena na 100 účastníků. Omlouváme se, pokud jste se nedostali. Z povídání je k dispozici záznam (dostupné po přihlášení).


Povídání o tom, jak souvisí běhání a nedostatek vody v Africe, nás čeká v úterý 6. dubna od 11.45. Náš úspěšný absolvent David Chrištof se například zúčastnil běhu kolem světa Blue Planet Run. 21 světových běžců včetně Davida během 95 dní v nepřetržité štafetě přeběhlo 16 zemí, aby upozornilo na světový problém s pitnou vodou. Srdečně zveme všechny zájemce na meet: https://meet.google.com/igf-kgxg-bjw (pro účast je třeba být přihlášen ke školnímu účtu).

14.2. Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu musí být odevzdány nejpozději 1. března 2021. Přihlášky mohou být odeslány poštou, datovou schránkou (fyzické osoby) či předány osobně v kanceláři školy: pondělí až pátek od 9 do 15 hodin. Pokud Vám termín nevyhovuje domluvte si jiný termín:  sekretarka@gymkc.cz či 602 537 618. 

V tomto roce byl prodloužen čas konání jednotné přijímací zkoušky:  český jazyk a literatura trvá 70 minut, matematika trvá 85 minut.

Pokyny k přijímacímu řízení - viz dokument PDF. Další informace na stránce přijímací řízení.

4.2. Veřejná zakázka

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš vyhlašuje veřejnou zakázku na nákup ICT a projekční techniky. Další informace na profilu zadavatele.

15.1. Změna rozvrhu distanční výuky

Od pondělí 18. ledna je vydán nový rozvrh distanční výuky. Naleznete jej zde na webu i v Bakalářích. U většiny tříd došlo k rozšíření hodin cizího jazyka, v části tříd v přeuspořádání hodin určených k online výuce (meet). Na hodiny DisV pozvou vyučující žáky obvyklým způsobem. Připomínáme, že i v hodinách označených SamS může probíhat on-line výuka daného předmětu (dle pokynů příslušného vyučujícího).