Novinky


Provoz o prázdninách

29. 6.

Úřední hodiny pro veřejnost nejsou během hlavních prázdnin stanoveny. V odůvodněných případech komunikujte prostřednictvím e-mailu post@gymkc.cz


Během července probíhá odstávka systému Bakaláři. Nedostupné jsou jak web bakalari.gymkc.cz, tak mobilní aplikace. Děkujeme za pochopení.


Burza učebnic

26. 6.

Ve středu 26. června proběhne od 9.30 do 10.00 burza učebnic ve foaer 1. patra. V pořízení může pomoci seznam povinných a doporučených učebnic pro vyšší G. Seznam může být do září ještě doplněn. Burzu budeme opakovat první den nového školního roku od 9.00.


Ředitelské volno

17. 6.

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004, v platném znění, ředitelské volno pro žáky školy dne 28. června 2024.

RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy


Výdej obědů poslední týden v červnu

14. 6.

Jídelna 2. ZŠ (nová) od středy 26. až do pátku 28. června nevaří. 

Přeplatky v případě platby bankovním převodem vrátí jídelna na bankovní účty do konce července. Hotovostní platbu si strávníci vyzvednou v kanceláři školní jídelny od 25. do 28.6. v čase 7.30–13.00 hod. Kancelář jídelny poté otvírá v srpnu, v pracovní dny vždy od 8.00 do 14.00.


Uchazeči přijatí do 1. ročníku

11. 6.

Informační schůzky budoucích žáků 1. ročníku čtyřletého studia proběhnou 20. června od 18.00. Uvítáme přítomnost jak přijatých žáků, tak jejich zákonných zástupců.


Cestovatelská přednáška

10. 6.

Ve středu 12. června proběhne závěrečná přednáška letošního cestovatelského cyklu. Tentokrát se společně vydáme do krajiny rumunského Banátu s malou ochutnávkou Zakarpatské Ukrajiny.
Přednáška začíná v 17.00 v CIMŘe.


Studentské volby

16. 5.

Studentské volbyV pátek 17. května  proběhnou na naší škole v rámci projektu JSNS Studentské volby do Evropského parlamentu.  Voleb se budou moci zúčastnit všichni žáci čtyřletého i osmiletého gymnázia,  kterým již bylo 15 let, výsledky pak budou zahrnuty do celostátní statistiky. Řádný průběh voleb zajišťuje Studentská rada ve spolupráci s paní profesorkou Janou Sprengerovou.

Za Studentskou radu J. Jirsová


Výsledky přijímacího řízení

10. 5.

grafSeznam přijatých uchazečů (= výsledky přijímacího řízení):

Informační schůzky přijatých do 1. ročníku (4 leté studium) uchazečů proběhnou 20. června od 18.00 (přijatí žáci a zákonní zástupci)

Další pokyny obdrží zákonní zástupci před schůzkami e-mailem.

 


Výuka během maturitního týdne

7. 5.

V důsledku konání maturitnich zkoušek v týdnu od 20. května bude zásadně upravena výuka v nematuritních třídách.

  I a II III IV 1 V 2 VI 3 a VII
po 20.5.   STUD STUD STUD STUD STUD    
út 21.5. STUD STUD MM učebna 2B 2C
MAT 10.00 / ANJ 12.15
      STUD  
st 22.5. STUD   STUD   STUD STUD   STUD
čt 23.5.     MM učebna 2E 2F
ČJL 9.00
STUD STUD   STUD  
pá 24.5. výuka dle stálého rozvrhu

STUD – studijní volno; MM – malá maturita; nevyplněná buňka – výuka dle zvláštního rozvrhu (viz Bakaláři)


Jídelna 2. ZŠ nevaří

3. 5.

Jídelna 2. ZŠ ve čtvrtek 9. a pátek 10. května z důvodu ředitelského volna nevaří.


Postup přijímacího řízení

13. 4.

Od 12. května
jsou v DIPSy zveřejněny ohodnocené záznamové archy a výpis výsledků JPZ. Na webu CZVV (aka CERMAT) naleznete klíče řešení všech termínů (včetně náhradních).

15. května
škola oznámí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání, a to zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.   Seznam škola zveřejní na hlavním vchodu budovy školy, zde na webu a v DiPSy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Oproti předchozímu letům se v důsledku nové právní úpravy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě nevyhotovuje.

Druhé kolo přijímacího řízení v tuto chvíli naše škola nevypisuje. Druhé kolo bude na naší škole otevřeno pouze v případě, že se některý z přijatých uchazečů do 20. května vzdá svého místa.


Výuka během přijímacích zkoušek

26. 3.

Vzhledem potřebě zajištění jednotných přijímacích zkoušek proběhne výuka 12.–17. dubna v odlišném režimu. Některé třídy budou mít studijní volno (STUD), maturitní ročníky píší písemné práce z jazyků (MZ PP) – viz následující tabulka:

  I II III IV V 1 VI 2 VII 3 VIII 4
PÁ 12. 4.   STUD   STUD STUD       STUD STUD    
PO 15. 4. STUD   STUD STUD   STUD         MZ PP MZ PP
ÚT 16. 4.         STUD STUD STUD STUD STUD STUD MZ PP MZ PP
ST 17. 4.   STUD STUD   STUD   STUD STUD STUD STUD    

V neoznačených dnech probíhá v dané třídě výuka dle rozvrhu s přihlédnutím k suplování. Změny jsou již zaneseny v Bakalářích (lze zobrazit přes webovou verzi v nabídce Výuka > Rozvrh > Kalendář výběrem konkrétního týdne).

Změny rozvrhu vyhrazeny.


Druhý cyklus cestovatelských přednášek

25. 3.

Po loňské úspěšné premiéře se letos na našem gymnáziu uskuteční druhý ročník minisérie cestovatelských přednášek, kde se svými zážitky opět podělí současní i bývalí studenti naší školy, rovněž tak i někteří stávající pedagogové, prostor dostanou i jejich rodinní příslušníci.

24. dubna nám Jana a Milan Sprengerovi přiblíží život v Indii. Další přednáška proběhne 29. května, o svém studijním pobytu v Kanadě přijde vyprávět naše absolventka Lucie Prusíková. Vše pak uzavře 12. června povídání Jana Veverky o cestování v rumunském Banátu a na Zakarpatské Ukrajině.

Jednotný začátek přednášek je v 17 hodin, setkání proběhne v CIMŘe. Srdečně zveme k hojné účasti žáky, absolventy a všechny přátele školy.

Jan Veverka, garant projektu


Odstávka sítě a Bakalářů

20. 3.

Z důvodu přerušení dodávek elektřiny v části budovy školy budou ve středu 20. března nedostupné síťové služby i Bakaláři. Obnovení provozu očekáváme nejpozději v 18.00. Děkujeme za pochopení.


Jednotné přijímací zkoušky

17. 3.

V úterý 16. a středu 17. dubna se konají přijímací zkoušky do osmiletého studia. Uchazeči se dostaví před hlavní vchod do budovy školy v 8.15. S sebou na zkoušku potřebují pozvánku (naleznete v DiPSy), rýsovací potřeby a vhodnou propisovací tužku (nejlépe i náhradní). V den přijímacích zkoušek není povolena přítomnost doprovázejících osob v budově školy. Z organizačních důvodů nebude umožněno uchazečům mezi zkouškou z matematiky a českého jazyka opustit budovu školy. Předpokládané ukončení: 12.10. Další informace naleznete na stránce přijímací řízení.


Cesta k profesi architekta

12. 3.

Dne 22. března od 14.00 zveme všechny žáky na besedu s architektem Pavlem Gritzem, červená učebna.


Pozvánky k JPZ odeslány

6. 3.

V prvním kole přijímacího řízení bylo na naši školu podáno 121 přihlášek uchazečů do čtyřletého studia (1. ročník) a 165 přihlášek do osmiletého studia (prima). 94 procent uchazečů podalo přihlášku elektronicky. S těmito uchazeči bude škola komunikovat prostřednictvím systému DiPSy

Uchazečům s hybridní nebo papírovou přihláškou jsme odeslali 25. března pozvánku k jednotné přijímací zkoušce (pokud na naší škole budou zkoušku konat). Prosíme o potvrzení o doručení e-mailem.

Uchazečům s elektronickou přihláškou byly 25. března odeslány pozvánky systémem DiPSy. U těchto uchazečů není třeba potvrzovat přijetí pozvánky. Nepřihlásí-li se zákonný zástupce uchazeče do DiPSy ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla pozvánka v DIPSY zpřístupněna, považuje se tato písemnost za doručenou do vlastních rukou posledním dnem této lhůty. 

Rozdělení uchazečů na jednotlivé školy provádí dle příslušné vyhlášky organizace CERMAT, která je pověřena k této činnosti ministerstvem školství. Školy o pořadí míst konání jednotné přijímací zkoušky nerozhodují a nemají možnost jej nijak ovlivnit.


Kritéria přijímacího řízení

21. 1.

AKTUÁLNĚ: možnost podání přihlášek ke studiu byla prodloužena do 21. února 2024 (viz vyhláška 24/2024 Sb.)


Ředitel školy vydal kritéria a podmínky přijímacího řízení.  S ohledem na novou podobu přihlašování a zveřejňování výsledků přijímacího řízení v roce 2024 byla mírně poupravena oproti předchozím rokům i tato kritéria:

 • do 1. ročníku osmiletého studia (prima)
  • není vyžadováno doložení předchozí klasifikace uchazeče
  • pořadí v přijímacím řízení je určeno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky, v případě rovnosti bodů budou použita pomocná kritéria
  • maximálně lze získat 100 bodů; předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
 • do 1. ročníku čtyřletého studia
  • žáci dokládají prostou kopii posledních dvou klasifikací na základní škole (např. scan)
  • pořadí v přijímacím řízení je určeno na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky + body za "vysvědčení" + body za "školní soutěže", v případě rovnosti bodů budou použita pomocná kritéria
  • maximálně lze získat 120 bodů; předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Podrobnější informace naleznete ve výše uvedeném dokumentu či zde na webu v sekci Pro uchazeče > Přijímací řízení.


Upgrade serveru Bakaláři

10. 1.

Vzhledem k hardwarovým úpravám na serveru bude ve čtvrtek 11. ledna omezena dostupnost webu bakalari.gymkc.cz i aplikace systému Bakaláři, a to v čase 16.00 až 20.00. Děkujeme za pochopení.


Divadelní premiéra

8. 1.

DivadloMilí rodiče, žáci, přátelé školy, kamarádi, zveme vás na jedinečnou kulturní podívanou! 

Oktáva po svojí poslední herecké štaci (v tercii) rozhodně nepověsila kariéru na hřebík a společně s Erikou Čapkovou připravila adaptaci Shakespearovy hry Zkrocení zlé ženy!

Mladé, rázné, odvážné, veselé, vyzývavé, s přesahem, všemi těmito způsoby se dá představení shrnout. Nenechte si ujít tuhle veselou maturantskou eskapádu a doražte v úterý 9. ledna do Kulturního domu na Dobříši! 

Divadelní bar otevírá slavobránu už v 18:15, představení začne v 19:00 ve společenském sále. Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na vás! Štěpán Böhm


Doučování pro studenty

6. 1.

Milí studenti a studentky,

s radostí oznamujeme spuštění našeho nového webu! Po intenzivní práci je nyní k dispozici online. Naše stránky slouží k hledaní doučování formou ,,inzerátů”. Můžete si vytvořit vlastní doučovací profil nebo si najít lektora z předmětů jako matematika či chemie, ale i z cizích jazyků. Neváhejte si náš web vyzkoušet a s někým se tam spojit. Doufáme, že s naší verzí budete spokojeni. V případě problému se na nás neváhejte obrátit.

Tým TUTE

Přátelský design | Hledání doučování | Možnost zisku | Studenti dobříšského gymnázia