Možnosti studia

Gymnázium Karla Čapka v Dobříši je státní školou, která nabízí dvě možnosti studia:

Studium čtyřleté (7941K41)

je určeno těm, kteří již ukončili povinnou školní docházku a mají zájem o všeobecné vzdělání a pokračování ve studiu na vyšší nebo vysoké škole.
[Hodinové dotace jednotlivých předmětů, Školní vzdělávací program Karlík]

Studium osmileté (7941K81)

je určeno žákům základních škol, kteří mají ukončený 5. ročník a vykazují tak dobré studijní výsledky, že je u nich pravděpodobné zvládnutí minimálně středoškolského učiva.
[Hodinové dotace jednotlivých předmětů, Školní vzdělávací program Karlík]


Přijímací řízení


Vyučované cizí jazyky

V posledních dvou letech studia je výuka jazyků posílena dvouhodinovými konverzačními bloky.

Volitelné semináře

Čtyřleté i osmileté studium nabízí v posledních dvou ročnících povinně volitelné semináře, které by měly studenty profesně orientovat. Dochází k vnitřní diferenciaci a směřování k zaměření humanitnímu, technickému či přírodovědnému podle zájmu studenta a podle předpokládaného dalšího typu studia na vyšších a vysokých školách.

Zpravidla nabízíme tyto volitelné předměty:

FOTO: Možnosti studia

Více viz hodinové dotace jednotlivých předmětů čtyřletého a osmiletého studia.

Maturitní zkouška

Studium na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši je zakončeno státní maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů

Uplatnění našich absolventů odpovídá možnostem, které nabízí gymnaziální studium. Předpokládá se zájem absolventů o další studium na vysoké škole. Vhodné profesní zařazení naleznou však i ti, kteří dokáží v praxi aplikovat poznatky získané studiem gymnázia, využijí své dovednosti a komunikační schopnosti, znalost jazyků a práci s ICT. Tito studenti míří do soukromých firem stejně jako do státní správy jako obchodní zástupci, jednatelé, asistenti, referenti, správci počítačových sítí apod.

-jt,mee-