Šablony 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003666
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Název výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Datum zahájení: 1. 12. 2022
Datum ukončení: 30. 11. 2025

Aktivity

Projekt je spolufinancován Evropskou unií
OP JAK