Dokumenty a formuláře

Žádosti

Vyplňte příslušný formulář, vygenerujte žádost a vytiskněte. Podepsanou žádost odevzdejte třídnímu učiteli žáka:

Pokyny a paragrafy

Zásadní předpisy, kterými se řídí chod školy.

Výroční zprávu a další povinně zveřejňované informace naleznete v rubrice Informace.

Učebnice

Seznamy doporučených učebnic a pracovních sešitů.