Žáci školy

Ve školním roce 2017/18 navštěvovalo dobříšské gymnázium 347 žáků, z toho 237 v osmiletém studiu a 110 ve studiu čtyřletém (údaj k 15.9.2017).

Naplněnost školy 96,4%
studenti

Školní rok 2018/19

Třída Počet žáků Třídní učitel Kód studia, vzdělávací program

Prima

32 Mgr. Dana Řehoutová 7941K81, ŠVP Karlík

Sekunda

32 Mgr. Jana Prausová 7941K81, ŠVP Karlík

Tercie

30 Mgr. Daniel Hošek 7941K81, ŠVP Karlík

Kvarta

33 Mgr. Pavel Miškovský 7941K81, ŠVP Karlík

1. ročník

29 PhDr. Jan Veverka 7941K41, ŠVP Karlík

Kvinta

31 Mgr. Šárka Musilová 7941K81, ŠVP Karlík

2. ročník

31 Mgr. Jana Sprengerová 7941K41, ŠVP Karlík

Sexta

29 Mgr. Hana Králová 7941K81, ŠVP Karlík

3. ročník

32 Mgr. Jarmila Bendová 7941K41, ŠVP Karlík

Septima

26 Mgr. David Bílek 7941K81, ŠVP Karlík

4. ročník

25 Mgr. Miloš Čapek 7941K41, ŠVP Karlík

Oktáva

29 Mgr. Monika Šrámková 7941K81, ŠVP Karlík

Seznamy studentů

Seznam všech absolventů, kteří naši školu navštěvovali alespoň půl roku.
Vyhledej studenta (z databáze všech studentů)

-mee-