Žáci školy

Ve školním roce 2023/24 navštěvuje dobříšské gymnázium 349 žáků, z toho 231 v osmiletém studiu a 118 ve studiu čtyřletém (údaj k 1. 9. 2023).

Naplněnost školy 97 %
studenti

Školní rok 2023/24

# Třída Počet žáků Rozvrh Kmenová učebna Třídní učitel Zástupce třídního učitele Kód studia
I

Prima

30 2B Mgr. Jana Říhová Mgr. Radek Surynek 7941K81
II

Sekunda

31 3B RNDr. Štěpánka Máchová Mgr. Zuzana Čapková 7941K81
III

Tercie

30 2F
(červ)
PhDr. Eva Semerádová Ph.D. Mgr. Jana Malá 7941K81
IV

Kvarta

31 2C Mgr. Marcela Cypriánová Ing. Dana Valentová 7941K81
1

1. ročník

30 1B Mgr. Petr Švancar Mgr. Aneta Mäsiarová 7941K41
V

Kvinta

27 2A Mgr. Monika Šrámková Ing. Ivona Coufalová 7941K81
2

2. ročník

31 2E
(zel)
PhDr. Jan Veverka Mgr. Miloš Čapek 7941K41
VI

Sexta

29 3C Mgr. Dana Řehoutová Mgr. Svetlana Lukjanova 7941K81
3

3. ročník

27 3A Mgr. Jana Sprengerová Bc. Blanka Fejtová 7941K41
VII

Septima

24 2D
(hněd)
Mgr. Drahomíra Pergeltová Mgr. Zuzana Václavíková 7941K81
4

4. ročník

30 1A Mgr. Jarmila Bendová Mgr. Martina Brabencová 7941K41
VIII

Oktáva

29 1C Mgr. Zuzana Hudečková Mgr. Erika Čapková 7941K81

Výuka všech tříd probíhá podle ŠVP Karlík.


Seznamy studentů

Seznam všech absolventů, kteří naši školu navštěvovali alespoň půl roku.

-mee-