Žáci školy

Ve školním roce 2021/22 navštěvuje dobříšské gymnázium 345 žáků, z toho 231 v osmiletém studiu a 114 ve studiu čtyřletém (údaj k 4.9.2021).

Naplněnost školy 95,8 %
studenti

Školní rok 2021/22

# Třída Počet žáků Kmenová učebna Třídní učitel Zástupce třídního učitele Kód studia
I

Prima

30 ČERV PhDr. Eva Semerádová Ph.D. Mgr. Hana Králová 7941K81
II

Sekunda

31 2C Mgr. Marcela Cypriánová Ing. Dana Valentová 7941K81
III

Tercie

30 2A Mgr. Monika Šrámková Ing. Ivona Coufalová 7941K81
IV

Kvarta

32 3C Mgr. Dana Řehoutová Mgr. Jana Říhová 7941K81
1

1. ročník

28 3A Mgr. Jana Sprengerová Bc. Blanka Fejtová 7941K41
V

Kvinta

26 2B Mgr. Drahomíra Pergeltová Mgr. Radek Surynek 7941K81
2

2. ročník

30 1A Mgr. Jarmila Bendová Ing. Zuzana Václavíková 7941K41
VI

Sexta

29 1C Mgr. Zuzana Hudečková Mgr. Daniel Hošek 7941K81
3

3. ročník

29 HNĚD Mgr. Miloš Čapek RNDr. Danuša Hlásná 7941K41
VII

Septima

24 1B Mgr. Petr Švancar Mgr. Pavla Otčenášková 7941K81

Výuka všech tříd probíhá podle ŠVP Karlík.


Seznamy studentů

Seznam všech absolventů, kteří naši školu navštěvovali alespoň půl roku.
Vyhledej studenta (z databáze všech studentů)

-mee-