Žáci školy

Ve školním roce 2022/23 navštěvuje dobříšské gymnázium 348 žáků, z toho 231 v osmiletém studiu a 117 ve studiu čtyřletém (údaj k 1. 12. 2022).

Naplněnost školy 97 %
studenti

Školní rok 2022/23

# Třída Počet žáků Rozvrh Kmenová učebna Třídní učitel Zástupce třídního učitele Kód studia
I

Prima

31 3B Mgr. Šárka Musilová Mgr. Miroslava Holubová 7941K81
II

Sekunda

30 ČERV PhDr. Eva Semerádová Ph.D. Mgr. Hana Králová 7941K81
III

Tercie

31 2C Mgr. Marcela Cypriánová Ing. Dana Valentová 7941K81
IV

Kvarta

31 2A Mgr. Monika Šrámková Ing. Ivona Coufalová 7941K81
1

1. ročník

30 ZEL PhDr. Jan Veverka Mgr. Martina Brabencová 7941K41
V

Kvinta

29 3C Mgr. Dana Řehoutová Mgr. Jana Říhová 7941K81
2

2. ročník

27 3A Mgr. Jana Sprengerová Bc. Blanka Fejtová 7941K41
VI

Sexta

25 2B Mgr. Drahomíra Pergeltová Mgr. Radek Surynek 7941K81
3

3. ročník

30 1A Mgr. Jarmila Bendová Ing. Zuzana Václavíková 7941K41
VII

Septima

30 1C Mgr. Zuzana Hudečková RNDr. Štěpánka Máchová 7941K81

Výuka všech tříd probíhá podle ŠVP Karlík.


Seznamy studentů

Seznam všech absolventů, kteří naši školu navštěvovali alespoň půl roku.
Vyhledej studenta (z databáze všech studentů)

-mee-