Žáci školy

Ve školním roce 2020/21 navštěvuje dobříšské gymnázium 347 žáků, z toho 231 v osmiletém studiu a 116 ve studiu čtyřletém (údaj k 1.2.2021).

Naplněnost školy 96,6 %
studenti

Školní rok 2020/21

Třída Počet žáků Třídní učitel Kód studia, vzdělávací program

Prima

31 Mgr. Marcela Cypriánová 7941K81, ŠVP Karlík

Sekunda

30 Mgr. Monika Šrámková 7941K81, ŠVP Karlík

Tercie

32 Mgr. Dana Řehoutová 7941K81, ŠVP Karlík

Kvarta

32 Mgr. Drahomíra Pergeltová 7941K81, ŠVP Karlík

1. ročník

30 Mgr. Jarmila Bendová 7941K41, ŠVP Karlík

Kvinta

29 Mgr. Iva Čeledová 7941K81, ŠVP Karlík

2. ročník

30 Mgr. Miloš Čapek 7941K41, ŠVP Karlík

Sexta

24 Mgr. Petr Švancar 7941K81, ŠVP Karlík

3. ročník

28 PhDr. Jan Veverka 7941K41, ŠVP Karlík

Septima

29 Mgr. Šárka Musilová 7941K81, ŠVP Karlík

Seznamy studentů

Seznam všech absolventů, kteří naši školu navštěvovali alespoň půl roku.
Vyhledej studenta (z databáze všech studentů)

-mee-