Žáci školy

Ve školním roce 2023/24 navštěvovalo dobříšské gymnázium 349 žáků, z toho 231 v osmiletém studiu a 118 ve studiu čtyřletém (údaj k 1. 9. 2023).

Naplněnost školy 97 %
studenti

Školní rok 2024/25

# Třída Počet žáků
bude aktualizováno
Rozvrh Kmenová učebna Třídní učitel Zástupce třídního učitele Kód studia
I

Prima

30 1B Mgr. Zuzana Hudečková Mgr. Ondřej Bodlák 7941K81
II

Sekunda

30 2B Mgr. Radek Surynek PhDr. Eva Semerádová Ph.D. 7941K81
III

Tercie

31 3B RNDr. Štěpánka Máchová Mgr. Zuzana Čapková 7941K81
IV

Kvarta

30 2F PhDr. Eva Semerádová Ph.D. Mgr. Jana Malá 7941K81
1

1. ročník

30 1C Mgr. Hana Králová Mgr. Zuzana Kočí 7941K41
V

Kvinta

31 2C Ing. Dana Valentová Mgr. Marcela Cypriánová 7941K81
2

2. ročník

30 1A Mgr. Petr Švancar Mgr. Jarmila Bendová 7941K41
VI

Sexta

27 2A Mgr. Monika Šrámková Ing. Ivona Coufalová 7941K81
3

3. ročník

31 2E PhDr. Jan Veverka Mgr. Miloš Čapek 7941K41
VII

Septima

29 3C Mgr. Dana Řehoutová Mgr. Svetlana Lukjanova 7941K81
4

4. ročník

27 3A Mgr. Jana Sprengerová Bc. Blanka Fejtová 7941K41
VIII

Oktáva

24 2D Mgr. Drahomíra Pergeltová Mgr. Monika Šrámková 7941K81

Výuka všech tříd probíhá podle ŠVP Karlík.


Seznamy studentů

Seznam všech absolventů, kteří naši školu navštěvovali alespoň půl roku.

-mee-