Šablony 2017

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007829
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů.

Datum zahájení: 15. 8. 2017
Datum ukončení: 14. 8. 2019

Aktivity

OP VVV