E@News - Erasmus+

Projekt
E@News
podporují:
Erasmus projekt

Dlouhodobá spolupráce osmi evropských středních škol pokračuje v období září 2017 – srpen 2019 projektem E@News "European News".

Program: Erasmus+
Číslo projektu: 2017-1-NO01-KA219-034161_7
Klíčová akce: KA 2 Multilaterální partnerství škol
Koordinátor partnerství: Lena Valle Videregående Skole, Norsko
Období: září 2017 - srpen 2019

Předchozí projekty

Pro realizaci projektu používáme portál E-Twinning – na STRÁNKÁCH PROJEKTU jsou uloženy všechny výstupu projektu, fotogalerie, deník projektu atd. Do práce na projektu se zapojují studenti 2. ročníku a sexty aktuálního školního roku.

Evropské školy spolupracující v projektu

Přehled uskutečněných a plánovaných aktivit


Školní rok 2017/2018 => Twinspace ENews 2017/2018

Učitelé: Ivona Coufalová, Dana Valentová

Studenti:
Sexta (12 studentů) – Sylva, Jan, Jiří, Adéla, Ester, Michal, Magdaléna, Jakub, Klára, Michaela, Adam, Jakub
2. ročník (1 student) – Tereza

Podzimní konference v Nizozemsku – Strabrecht College, Geldrop, 8. - 11. listopadu 2017

Pracovní setkání učitelů ze 7 partnerských zemí

In Geldrop, The Netherlands professionals in the field of visual and audio media provided the teachers with instruction on how to carry out an interview. The teachers then instructed the students at their own schools to use that methodology to carry out an interview with, for example, their international peers and local professionals, in English with people previously unknown to them. The teachers also attended workshops on video editing, so as to make a short programme about a given topic.

za GKČD – Ivona Coufalová, Dana Valentová

Setkání s novinářem (Tereza Blažková, MF Dnes) 6. prosince 2017

On December 6th our project students attended a half-day seminar about journalism. We invited a media profesional Tereza Blažková who has been working as a reporter for the national newspaper MF DNES for 5 years. The students learnt a lot of useful and interesting information about how newspaper is made, about different professions and responsibilities, ethic and slang. They also had chance to investigate and compare what different Czech national newspapers look like and why, who are their target readers etc. The seminar was very interesting and Tereza Blažková did a great job.

Jarní konference v Norsku – Lena Valle Videregående Skole, Lena, 20. - 26. března 2018

Setkání studentů a učitelů z 7 partnerských zemí

za GKČD – studenti: Adam, Ester, Kateřina, Míša, Sylva; učitelé: Ivona Coufalová, Dana Valentová


Školní rok 2018/2019 => Twinspace ENews 2018/2019

Učitelé: Ivona Coufalová, Dana Valentová

Studenti: Sexta (9 studentů) – Martina, Adéla, Jan, Veronika, Alžběta, Štěpánka, Tereza, Lenka, Tomáš
2. ročník (10 studentů) – Barbora, David, Ondřej, Eliška, Karolína, Tereza, Sebastien, Matěj, Jan, Marek

Setkání s novinářem (Tereza Blažková, MF Dnes) – 16. října 2018

On October 16th our project students attended a half-day seminar about journalism. We invited a media profesional Tereza Blažková who has been working as a reporter for the national newspaper MF DNES for 5 years. The students learnt a lot of useful and interesting information about how newspaper is made, about different professions and responsibilities, ethic and slang. They also had chance to investigate and compare what different Czech national newspapers look like and why, who are their target readers etc. The seminar was very interesting and Tereza Blažková did a great job.

Podzimní konference v České republice – Gymnázium Karla Čapka Dobříš, 7. - 11. listopadu 2018

Pracovní setkání učitelů ze 7 partnerských zemí

In Dobříš, Czech Republic, professionals in the field of visual and audio media provided the teachers with instruction on how to carry out an interview (Czech Radio, MF Dnes). The teachers then instructed the students at their own schools to use that methodology to carry out an interview with, for example, their international peers and local professionals, in English with people previously unknown to them. The teachers also attended workshops on entrepreneurship and company promotion (Brewery Plzeň).

za GKČD – Ivona Coufalová, Dana Valentová

Jarní konference v Itálii – Instituto Alessandro da Imola, Imola, 25. - 31. března 2019

Setkání studentů a učitelů z 7 partnerských zemí