Suplování

TESTOVÁNÍ C-19:
První vyučovací hodinu v učebnách dle rozvrhu, v případě rozdělených skupin společně v uvedené učebně:
prima Hb ČERV || sekunda Má CIMR || tercie Ří + Lu 2A, v 8.45 NjŘ2 Ří 2A || kvarta Ře 3C
kvinta Ča FYZ || sexta Šr 1C || septima Tá + EČ 2C || oktáva Fj + Kr 3B
1. ročník Čp 3A || 2. ročník Mu 1A || 3. ročník Vk CHE || 4. ročník Se ZEL 10.00

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA: 10.00 – 12.30, vybraní žáci + Vk (Hu), CHEL
OLYMPIÁDA Z NEJ: 10.00 – 10.45, vybraní žáci + Ře + Ří, 1B
PŘEDÁVÁNÍ VÝPISŮ VYSVĚDČENÍ: 6. (7.) vyučovací hodina s třídnímu učiteli v kmenových třídách

Suplování:   Pondělí 31.1.2022 (lichý týden)

datum výpisu: 28.1.2022 (12:16)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Říhová Jana

   

-

             

Václavíková Zuzana

     

-

-

-

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Bendová Jarmila

6.hod

změna

TŘH

2

(1A)

 
 

6.hod

odpadá

CJL

3 (AjOb)

 

zrušeno

Brabencová Martina

7.hod

odpadá

TEV

1 (Dív)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

TEV

4 (Dív)

 

zrušeno

 

9.hod

odpadá

TEV

4 (Dív)

 

zrušeno

Cypriánová Marcela

6.hod

změna

TŘH

II (seku)

(2C)

vysvědčení

Čapek Miloš

6.hod

navíc

TŘH

3

(HNĚD)

 
 

6.hod

odpadá

FYZ

IV

 

změna hodiny

 

8.hod

přesun >>

FYZ

IV (AjVa)

 

na 7.2. 9.hod

 

9.hod

přesun >>

FYZ

IV (AjCf)

 

na 14.2. 8.hod

Čapková Zuzana

6.hod

odpadá

MAT

V

 

změna hodiny

Fejtová Blanka

6.hod

odpadá

ANJ

3 (AjFj)

 

zrušeno

 

7.hod

odpadá

ANJ

VIII (AjFj)

 

zrušeno

Hošek Daniel

8.hod

přesun >>

ICT

VI (AjKr)

 

na 24.1. 8.hod

 

9.hod

přesun >>

ICT

VI (AjKr)

 

na 24.1. 9.hod

Hudečková Zuzana

6.hod

změna

TŘH

VI

(1C)

vysvědčení

 

8.hod

odpadá

TEV

VIII (Dív)

 

zrušeno

 

9.hod

odpadá

TEV

VIII (Dív)

 

zrušeno

Kastner Jiří

6.hod

změna

TŘH

V

(2B)

vysvědčení

Králová Hana

6.hod

odpadá

ANJ

I (AjKr)

 

změna hodiny

Lukjanova Svetlana

7.hod

odpadá

FRJ

4 (Frj)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

NKRJ

3 (nKRJ)+

 

zrušeno

 

9.hod

odpadá

NKRJ

3 (nKRJ)+

 

zrušeno

Musilová Šárka

6.hod

odpadá

DEJ

III

 

změna hodiny

 

7.hod

navíc

TŘH

VIII

(3B)

 

Otčenášková Pavla

7.hod

odpadá

NEJ

4 (Nej)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

KNJ

VII (KNJ)+

 

zrušeno

 

9.hod

odpadá

KNJ

VII (KNJ)+

 

zrušeno

Řehoutová Dana

6.hod

změna

TŘH

IV

(3C)

vysvědčení

 

6.hod

odpadá

CJL

VII (AjCf)

 

změna hodiny

Říhová Jana

8.hod

odpadá

NKNJ

3 (nKNB)

 

zrušeno

 

9.hod

odpadá

NKNJ

3 (nKNB)

 

zrušeno

Semerádová Eva

6.hod

spojeno (Kr)

TŘH

I (AjKr)

(ČERV)

 
 

6.hod

změna

TŘH

I (AjVa)

(ČERV)

 

Sprengerová Jana

6.hod

navíc

TŘH

1

(3A)

 

Šrámková Monika

6.hod

změna

TŘH

III

(2A)

vysvědčení

Švancar Petr

6.hod

změna

TŘH

VII (AjCf)

(1B)

 
 

6.hod

spojeno (Val)

TŘH

VII (AjVa)

(1B)

 
 

7.hod

odpadá

TEV

1 (Chl)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

TEV

VIII (TvCh)+

 

zrušeno

 

9.hod

odpadá

TEV

VIII (TvCh)+

 

zrušeno

Valentová Dana

6.hod

odpadá

ANJ

VII (AjVa)

 

změna hodiny

 

7.hod

odpadá

ANJ

VIII (AjVa)

 

zrušeno

 

před 2. hodinou dohled 1. patro

 

Veverka Jan

6.hod

odpadá

ZMP

VI

 

změna hodiny

 

7.hod

navíc

TŘH

4

(ZEL)

 
 

8.hod

přesun >>

BIO

1 (AjFj)

 

na 24.1. 8.hod

 

9.hod

přesun >>

BIO

1 (AjFj)

 

na 24.1. 9.hod

Václavíková Zuzana

6.hod

odpadá

CHE

2

 

změna hodiny

 

8.hod

přesun >>

CHE

VI (AjCf)

 

na 24.1. 8.hod

 

9.hod

přesun >>

CHE

VI (AjCf)

 

na 24.1. 9.hod

Změny v rozvrzích tříd:

I

6.hod

TŘH

AjKr

(ČERV)

spojí

Semerádová Eva

vysvědčení

 

6.hod

TŘH

AjVa

(ČERV)

změna

Semerádová Eva

 

II

6.hod

TŘH

seku

(2C)

změna

Cypriánová Marcela

vysvědčení

III

6.hod

TŘH

 

(2A)

změna

Šrámková Monika

vysvědčení

IV

6.hod

TŘH

 

(3C)

změna

Řehoutová Dana

vysvědčení

 

8.hod

FYZ

AjVa

 

přesun >>

 

na 7.2. 9.hod

 

9.hod

FYZ

AjCf

 

přesun >>

 

na 14.2. 8.hod

1

6.hod

TŘH

 

(3A)

navíc

Sprengerová Jana

 
 

7.hod

TEV

Chl

 

odpadá

 

(Šc)

 

7.hod

TEV

Dív

 

odpadá

 

(Bá)

 

8.hod

BIO

AjFj

 

přesun >>

 

na 24.1. 8.hod

 

9.hod

BIO

AjFj

 

přesun >>

 

na 24.1. 9.hod

V

6.hod

TŘH

 

(2B)

změna

Kastner Jiří

vysvědčení

2

6.hod

TŘH

 

(1A)

změna

Bendová Jarmila

(Vk)

VI

6.hod

TŘH

 

(1C)

změna

Hudečková Zuzana

vysvědčení

 

8.hod

ICT

AjKr

 

přesun >>

 

na 24.1. 8.hod

 

8.hod

CHE

AjCf

 

přesun >>

 

na 24.1. 8.hod

 

9.hod

ICT

AjKr

 

přesun >>

 

na 24.1. 9.hod

 

9.hod

CHE

AjCf

 

přesun >>

 

na 24.1. 9.hod

3

6.hod

TŘH

 

(HNĚD)

navíc

Čapek Miloš

 
 

6.hod

CJL

AjOb

 

odpadá

 

(Be)

 

6.hod

ANJ

AjFj

 

odpadá

 

(Fj)

 

8.hod

NKNJ

nKNB

 

odpadá

 

(Ří)

 

8.hod

KRJ

kRUJ

 

odpadá

 

(Lu)

 

8.hod

NKRJ

nKRJ

 

odpadá

 

(Lu)

 

8.hod

NKNJ

nKNA

 

odpadá

 

(Ot)

 

8.hod

KNJ

KNJ

 

odpadá

 

(Ot)

 

9.hod

NKNJ

nKNB

 

odpadá

 

(Ří)

 

9.hod

KRJ

kRUJ

 

odpadá

 

(Lu)

 

9.hod

NKRJ

nKRJ

 

odpadá

 

(Lu)

 

9.hod

NKNJ

nKNA

 

odpadá

 

(Ot)

 

9.hod

KNJ

KNJ

 

odpadá

 

(Ot)

VII

6.hod

TŘH

AjCf

(1B)

změna

Švancar Petr

(Ře)

 

6.hod

TŘH

AjVa

(1B)

spojí

Švancar Petr

vysvědčení

 

8.hod

NKNJ

nKNA

 

odpadá

 

(Ot)

 

8.hod

KNJ

KNJ

 

odpadá

 

(Ot)

 

9.hod

NKNJ

nKNA

 

odpadá

 

(Ot)

 

9.hod

KNJ

KNJ

 

odpadá

 

(Ot)

4

7.hod

TŘH

 

(ZEL)

navíc

Veverka Jan

 
 

7.hod

FRJ

Frj

 

odpadá

 

(Lu)

 

7.hod

NEJ

Nej

 

odpadá

 

(Ot)

 

8.hod

TEV

Dív

 

odpadá

 

(Bá)

 

8.hod

TEV

TvCh

 

odpadá

 

(Šc)

 

9.hod

TEV

Dív

 

odpadá

 

(Bá)

 

9.hod

TEV

TvCh

 

odpadá

 

(Šc)

VIII

7.hod

TŘH

 

(3B)

navíc

Musilová Šárka

 
 

7.hod

ANJ

AjFj

 

odpadá

 

(Fj)

 

7.hod

ANJ

AjVa

 

odpadá

 

(Val)

 

8.hod

TEV

Dív

 

odpadá

 

(Hu)

 

8.hod

TEV

TvCh

 

odpadá

 

(Šc)

 

9.hod

TEV

Dív

 

odpadá

 

(Hu)

 

9.hod

TEV

TvCh

 

odpadá

 

(Šc)

 

Zpracováno v systému Bakaláři