Přijímací řízení 2019

Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března 2019. Lze je podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš. ÚDAJE uvedené na přihlášce musí být aktuální a ČITELNÉ (e-mail, telefon).

Prospěch uvedený na přihlášce musí být potvrzen základní školou, vyjádření lékaře se nevyžaduje. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami přiloží k žádosti o uzpůsobení podmínek konání zkoušky doporučení Pedagogicko-psychologické poradny.

Jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy v souladu s § 60 odst 4 Školského zákona do 31. ledna 2019.

Ve školním roce 2018/2019 konají všichni uchazeči jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (JPZ). Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu maximálně na dvě školy.

Termíny přijímacích zkoušek (JPZ)

JPZ koná uchazeč na všech školách (max 2) uvedených na přihlášce, ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě v prvním termínu, ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě ve druhém termínu.

Pozn.: v přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek testů bez ohledu na to, na které škole ho dosáhl.

Náhradní termíny

Termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří ze závažných důvodů nekonali zkoušku v řádném termínu a tuto skutečnost v zákonné lhůtě doložili příslušným potvrzením (lékař, …). Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:


Uchazeč obdrží elektronickou pozvánku k přijímací zkoušce s bližším určením místa a času konání zkoušky. Doručení této pozvánky zákonný zástupce potvrdí e-mailem na adresu: PRIJIMACKY@GYMKC.CZ


Gymnázium Karla Čapka pravidelně pořádá pro žáky z 9. tříd ZŠ přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Nabízíme 10 lekcí pro všechny žáky 9. ročníků základních škol, kteří se budou v letošním školním roce účastnit jednotných přijímacích zkoušek. Přihlášku a více informací naleznete na samostatné stránce.

-mee-