Přijímací řízení 2018

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2018. Lze je podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš.

Informace k jednotné přijímací zkoušce (www.cermat.cz)

Termíny přijímacích zkoušek (JPZ)

JPZ koná uchazeč na všech školách (max 2) uvedených na přihlášce, ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě v prvním termínu, ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě ve druhém termínu.

Pozn.: v přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek testů bez ohledu na to, na které škole ho dosáhl.

Náhradní termíny

Termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří ze závažných důvodů nekonali zkoušku v řádném termínu a tuto skutečnost v zákonné lhůtě doložili příslušným potvrzením (lékař, …)


Uchazeč obdrží pozvánku k přijímací zkoušce s bližším určením místa a času konání zkoušky.


Gymnázium Karla Čapka pořádá pro žáky z 9. tříd ZŠ přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Nabízíme 10 lekcí pro všechny žáky 9. ročníků základních škol, kteří se budou v letošním školním roce účastnit jednotných přijímacích zkoušek. Přihlášku a více informací naleznete na samostatné stránce.

-mee-