Přijímací řízení 2021/22

Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března 2022.

Lze je podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš. Údaje uvedené na přihlášce musí být aktuální a čitelné (e-mail, telefon). Naše škola neposkytuje tiskopis přihlášky. Většina základních škol generuje přihlášku ze svého školního informačního systému (postačí stávající škole nahlásit IZO naší školy: 000068934); případně jsou tiskopisy ke stažení na webu MŠMT - XLSX a PDF.

V případě použití datové schránky musí zákonný zástupce uchazeče využít k odeslání přihlášky svou datovou schránku fyzické osoby (identifikátor datové schránky naší školy: u8c7xmj).

Prospěch uvedený na přihlášce musí být potvrzen základní školou.

Vyjádření lékaře naše škola nevyžaduje. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami přiloží k žádosti o uzpůsobení podmínek konání zkoušky doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy do 31. ledna 2022 (§ 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.).

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (JPZ). Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz, dále jen Centrum), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu maximálně na dvě školy.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

JPZ koná uchazeč na všech školách (nejvýše dvou) uvedených na přihlášce. Ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě v prvním termínu, ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě ve druhém termínu.

V přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek v každém z testů bez ohledu na to, na které škole ho dosáhl. K pořadí škol na přihlášce se při vyhodnocení výsledků přijímacího řízení nepřihlíží.

-mee-