Studentská rada

Studentská Rada představuje neziskový školní orgán, jehož cílem je zkvalitnění komunikace mezi vedením školy a studenty a hájení zájmu studentů. Od členů Studentské Rady se očekává, že budou hájit zájmy své třídy a ostatních studentů a také přispívat k co nejlepšímu chodu našeho gymnázia.

Stanovy

Dokumenty