Bakaláři - elektronická žákovská knížkaMoodle2 - online výukaSuplováníClassroom - online výuka
SUPL 24. 9. | 21. 9. |

Uživatel

Přihlašte se svým školním účtem
ve tvaru username@zaci.gymkc.cz (učitelé username@gymkc.cz).
Přihlásit

Novinky

Volby do Školské rady

Vážení rodiče a studenti,
podle ustanovení § 167 zákonu č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění, je povinností středních škol zřizovat školské rady. Školská rada je důležitý orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele školy podílet se na správě školy.

Další informace naleznete v dokumentu Oznámení o konání voleb do Školské rady Gymnázia Karla Čapka v Dobříši

Volby proběhnou 22. listopadu 2018 (den třídních schůzek) od 16.30 do 18.00 v budově gymnázia  formou tajného hlasování. Oprávněné osoby mohou do 19. listopadu 2018 14.00 hodin podávat písemné návrhy kandidátů členům přípravného výboru.

Změna adresy bakalářů

Z důvodu obnovy SSL certifikátu a sjednocení webových služeb pod jednu doménu dojde k 1. říjnu ke změně doménové adresy Bakalářů. Nová adresa: bakalari.gymkc.cz. Změna se dotkne hlavně uživatelů aplikace Bakaláři, ve které bude nutné změnit konfiguraci (změnit adresu v profilu uživatele - záložka účty). Konfiguraci v aplikaci bude možné změnit až po 1. říjnu.

Kalendář

28.9.18
Den české státnosti (státní svátek)
9.10.18
Slavnostní imatrikulace I 1.
28.10.18
Vznik samostatného československého státu (státní svátek)
29.-30.10.18
Podzimní prázdniny
7.-11.11.18
Konference Erasmus

Kronika

Policejní pes Paganini na adaptačním kurzu se studenty

18.9.

Městská police Dobříš uspořádala 6. září v rámci prevence kriminality přednášku na téma trestní odpovědnost mladistvých. Přednáška byla realizována pro studenty Gymnázia Karla Čapka Dobříš. Cílem bylo studenty informovat o jednotlivých institutech zmiňovaného zákona a odpovědět na jejich případné dotazy. Přednáška byla proložena případy z praxe navazující k probíranému tématu. Následné otázky byly nejen k tématu, ale i k činnostem strážníka, jeho oprávněním, povinnostem. Nejvíce otázek, však bylo ohledně případů z přímého výkonu služby strážníka.

Přečíst celý článek

Cena města Dobříše za rok 2017

16.9.

Dne 22. září 2018 bude v rámci slavnostního večera v zrcadlovém sále zámku Dobříš předána Cena města Dobříše za rok 2017 panu PhDr. Jaromíru Žákovi za významnou činnost v oblasti výchovy a vzdělávání.

PhDr. Jaromír Žák působil na dobříšském gymnáziu od roku 1964 jako učitel, zástupce ředitele a v letech 1984 až 1990 ve funkci ředitele školy. V době totality byla naše škola výjimečná svým demokratickým duchem. Jaromír Žák v tomto smyslu navázal na působení svého předchůdce, pana Miroslava Oliče. Statečně se zachoval v listopadu 1989. V době, kdy nebylo jisté, jakým směrem se bude ubírat naše společnost, umožnil stávkujícím studentům diskutovat s profesory o demokratických principech, šířit petice za odvolání komunistických politiků a za uskutečnění svobodných voleb. Narozdíl od řady jiných ředitelů nebránil hercům z příbramského ani z pražských divadel ve vstupu do školy. Probíhaly také besedy se studenty, kteří byli přímými účastníky událostí na Národní třídě dne 17. listopadu.

Přečíst celý článek

Fotogalerie

Videoarchiv