Bakaláři - elektronická žákovská knížkaSuplováníClassroom - online výuka

Uživatel

Přihlašte se svým školním účtem
ve tvaru username@zaci.gymkc.cz (učitelé username@gymkc.cz).
Přihlásit

Ztráty a nálezy

Suplování

Novinky

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno na pátek 29. září 2023

Říjnová digiakce

Po záštitou Národního pedagogického instututu proběhne 16. řijna od 16.00 na naší škole setkání učitelů informatiky základních a středních škol. Během 2,5 hodiny nabídneme nápady a tipy do výuky informatiky. V rámci workshopů představíme želví grafiku ve Scratchi, využití stavebnice LEGO, ukázky práce v hodinách s microbitem, stavebnicí VEX a Ozoboty. Akce proběhne v rámci setkání ICT centra při Gymnáziu v Dobříši a bude zároveň i pozvánkou na další pravidelná setkání, která probíhají každé třetí pondělí v měsíci během celého školního roku. 

  • Monika Šrámková: Želví grafika ve Scratchi.
  • Monika Šrámková: Radiokomunikace mezi microbity 
  • Radek Surynek: LEGO – robotická kuličková dráha 
  • Martina Patriková: Bezpečnost v online světě 

Vstupenky na společenský večer

11. listopadu v KD Stará Huť od 20.00

Všechny vstupenky jsou vyprodány/reservovány. Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na viděnou!

Kalendář

28.9.23
Den české státnosti🇨🇿
29.9.23
Ředitelské volno
10.10.23
Imatrikulace primy (17.30) I
Imatrikulace 1. ročníku (19.00) 1.
16.10.23
Digiakce
26.-27.10.23
Podzimní prázdniny

Kronika

Projektové řízení pro život

21. 9.

V pondělí 18. září 2023 proběhla na gymnáziu závěrečná prezentace projektů z programu Projektové řízení, které byly realizovány na společenskovědním semináři ve školním roce 2022-23. Akce se zúčastnila projektová manažerka Jaroslava Michálková, která předala našim studentům a studentkám certifikát o absolvování kurzu: Projektové řízení pro život. Jednotlivé projekty byly představeny studentům 3. ročníku a septimy. Děkujeme sponzorům Radě rodičů GKČD a firmě Bobcat za financování projektů. Pojďte se o studentských projektech dozvědět více.

Jedná se o projekty: 


Cesty za poznáním – tentokrát do Maďarska

14. 9.

Na začátku letošního školního roku jsme se vypravili na poznávací zájezd do Budapešti, Vyšegradu a Ostřihomi. Vyjeli jsme ve středu 6. 9. 2023 v brzkých ranních hodinách, sraz jsme měli už ve 4:45 hod. Cesta však byla dlouhá, takže jsme se mohli v klidu dospat.

V jednu hodinu nás čekala rozpálená, ale bohužel také rozkopaná Budapešť, takže jsem si první významné místo Gellért s Citadelou mohli prohlédnout pouze přes plot. Přesto jsme si i tady užili hezkou vyhlídku na historické jádro Budapešti.

Odpoledne jsme si prohlédli paláce Hradního vrchu (mimo jiné Sándorův palác, kde je sídlo prezidenta), Matyášův kostel a Rybářskou baštu. Stihli jsme také návštěvu známé budapešťské tržnice Vásárcsarnok, kde jsme si mohli nakoupit nebo se najíst. V podvečer jsme dorazili do hostelu, který byl v centru Budapešti. Toho jsme hned první večer využili a vydali se na krátkou procházku krásně nasvíceným městem.

Přečíst celý článek

Oslavy 70. výročí založení dobříšského gymnázia

1. 9.

Gymnázium Karla Čapka srdečně zve občany, absolventy, studenty a rodiče na oslavy výročí 70 let od svého založení.

Brány školy se pro studenty poprvé otevřely 1. září 1953. Až do dnešních dnů má škola přes 3 600 absolventů, na jejichž vzdělávání se podílelo více než 200 pedagogů pod vedením dvou ředitelek a šesti ředitelů. Škola postupně fungovala ve třech budovách, do roku 1965 v prostorách dnešní ZŠ Komenského, v letech 1965–1982 v jednom z pavilonů 2. ZŠ, až nakonec v roce 1982 dostala svou samostatnou budovu. Úspěšně přestála mnoho školských reforem, díky kterým často měnila svůj název: do roku 1960 působila jako Jedenáctiletá střední škola, v letech 1960–1969 jako Střední všeobecně vzdělávací škola, dále pak fungovala pod názvem Gymnázium Dobříš až do roku 1995, odkdy používá čestný název Gymnázium Karla Čapka Dobříš. Škola si od svých počátků udržuje demokratickou a tolerantní atmosféru a zároveň vysokou odbornou úroveň výuky. Jako jedna z prvních škol v republice obnovila v roce 1990 takzvané osmileté gymnázium.

Přečíst celý článek


Pangea - matematická soutěž Praha

29. 6.

Dne 16. 6. 2023 se konala matematická soutěž Pangea. Tato soutěž je určena pro všechny žáky, kteří rádi řeší matematické úlohy. Pangea ale není ledajaká soutěž. Pracuje s reálnými příklady ze života a nabízí možnost zúčastnit se žákům 4. až 9. ročníků základní školy a studentům jím příslušných ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky.

Do nejvyššího celostátního kola soutěže Pangea, kam se dostane jen 300 žáků z celé republiky, se jich z naší školy probojovalo pět! Alžběta B. Se nakonec zúčastnit nemohla, ostatní ve finále velmi důstojně reprezentovali školu. V republikovém finále získali následující umístění:

Přečíst celý článek