Bakaláři - elektronická žákovská knížkaMoodle2 - online výukaSuplováníClassroom - online výuka

Uživatel

Přihlašte se svým školním účtem
ve tvaru username@zaci.gymkc.cz (učitelé username@gymkc.cz).
Přihlásit

Suplování

27. 6.
Ztráty a nálezy

Novinky

Provoz jídelny

Jídelna 2. ZŠ bude vydávat obědy pro naše žáky takto:

  • pondělí 27. 6. od 12.40 do 13.10
  • úterý 28. 6. od 11.40 do 12.30
  • další dny jídelna nevaří

Další informace k přihlašování obědů, vrácení přeplatků atp v přiloženém PDF

Digitalizujeme školu

Na naší škole bude v průběhu druhého pololetí roku 2022 realizována investice z národního plánu obnovy – komponenta 3.1.

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. 

Národní plán obnovy

Kalendář

27.6.22
Klasifikační pedagogická rada
30.6.22
Předání vysvědčení
26.8.-4.9.22
Výtvarný projekt – Itálie VII 3.

Kronika

Vítězství v KORCHEMu

25. 6.

Dvě studentky kvarty, Magdalena Nováková a Klára Bílková se letos zúčasnily celonárodní korespondenční soutěže z chemie. Po celý školní rok vypracovávaly teoretické i praktické úlohy, jejiž řešení zasílaly na Ostravskou universitu.

Prvním místem z celkového počtu 116 studentů Magdaléna Nováková stvrdila celorepublikové vítězství v chemické olympiádě z jara. Klára Bílková se umístila 15., tedy mezi 20 nejlepšími oceněnými studenty.

Přejeme děvčatům, aby na své úspěchy byly hrdé tak jako jsme na ně hrdé my. Věříme, že jsou pro ně odměnou za jejich celoroční, ale vlastně tříleté snažení ve studiu chemie :)

Za PK, ZV

Matematické soutěže

25. 6.

Právě byly zveřejněny výsledky poslední letošní matematické soutěže, tak můžeme shrnout dosažené výsledky našich studentů nižšího gymnázia - úspěchů bylo opravdu mnoho, leckde jsme na okresní úrovni nepustili na medailové pozice nikoho jiného. :-)

Matematická olympiáda (okresní kola):

  • 6. ročník: 1. místo - František J. (prima); 2. místo -  Antonín M. (prima); 3. místo - Jan O. (prima)
  • 7. ročník: 2. místo - Anna Č. (sekunda)
  • 8. ročník: 1. místo - Adam G. (tercie),3. místo - Alžběta R. (tercie)
  • 9. ročník: 1. místo - Magdaléna N. (kvarta); 4. místo (a dále 10. místo v krajském kole) - Adam J. (kvarta)

Pythagoriáda (okresní kola):

Přečíst celý článek