Bakaláři - elektronická žákovská knížkaMoodle2 - online výukaSuplováníClassroom - online výuka

Uživatel

Přihlašte se svým školním účtem
ve tvaru username@zaci.gymkc.cz (učitelé username@gymkc.cz).
Přihlásit

SUPL 29. 11. |
Ztráty a nálezy

Novinky

Testování žáků v pondělí

Na základě mimořádného opatření MZ probíhá každé pondělí preventivní testování žáků na COVID-19. Režim je obdobný jako v předchozí vlně. Antigenní test nepodstupují žáci, kteří doloží platné očkování, prodělání nemoci či test ze zdravotnického zařízení (dle aktuálních pravidel). 

Skutečnosti uvedené v předchozím odstavci musí být doloženy oficiálním certifikátem (ocko.uzis.cz) v listinné či elektronické podobě (PDF, aplikace TEČKA). Žák je doloží ve škole během kontroly docházky před zahájením antigenního testování. Oficiální certifikáty obsahují QR kód, který lze ověřit pomocí aplikace ministerstva zdravotnictví. Prokázání se očkováním či proděláním nemoci (pokud neuplyne po nemoci lhůta 180 dnů) bude požadováno po žákovi pouze jednou. Pokud již tyto skutečnosti žák doložil při předchozím kole testování, není třeba znovu předkládat (doporučujeme však připravit si certifikát pro případ neúplnosti školních záznamů).

Dobrovolné otestování žáků, kteří nemají povinnost být testováni (typicky z důvodu očkování), není z důvodu malé kapacity testů možné.


Dle aktuálně platných opatření je v případě pozitivního výsledku žák ve škole izolován a po domluvě se zákonnými zástupci odchází ze školy. Do zjištění výsledku PCR testu pozitivního žáka nejsou v dané třídě přijímána žádná karanténní opatření. 

Pokud žák nebude  přítomen  na  testování  na  začátku  vyučování, dostaví se neprodleně po příchodu do školy do sekretariátu (1. patro). Na místě si provede si test pod dohledem pověřené osoby.

Vánoční krabice od bot 2021

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy,
naše škola se jako tradičně stává sběrným místem pro krabice od bot. Jedná se o vánoční akci, kdy se krabice (od bot či obdobné velikosti) naplní dárky, vánočně zabalí a tyto pak putují za dětmi ze sociálně slabých rodin nebo do dětských domovů, azylových domů apod.

Krabice od bot

Sběr dárků bude na Gymnáziu Karla Čapka probíhat do 3. prosince.

Akce je samozřejmě dobrovolná a záleží jen na studentech a na rodinách, zda se chcete či můžete zapojit. Předem děkuji za spolupráci. Mgr. Šárka Musilová

Den otevřených dveří

Uvažujete o studiu na naší škole? Rádi vás přivítáme v úterý 7. prosince 2021 na dni otevřených dveří. S ohledem na aktuální situaci jsme ale nuceni jeho podobu oproti předkoronavirovým zvyklostem poněkud modifikovat. Budova školy bude pro návštěvníky otevřena od 16 do 19 hodin. V každou celou hodinu vás seznámíme s organizací a průběhem gymnaziálního studia, zodpovíme vaše otázky a následně umožníme prohlídku školy včetně komentované návštěvy odborných učeben a laboratoří.

Můžete také prostudovat aktuální informace k přijímacímu řízení.

Kalendář

7.12.21
Den otevřených dveří (16.00 – 19.00) » další info
23.12.21-2.1.22
Vánoční prázdniny
27.1.22
Pololetní klasifikační pedagogická rada (14.00)

Rozvrhy tříd

Kronika

Exkurze do Ústavu org. chemie a biochemie

11.11.

Ve čtvrtek 4.11. se žáci navštěvující semináře z chemie zúčastnili exkurze do Ústavu organické chemie a biochemie v Dejvickém areálu v Praze.

Součástí našeho programu byla spousta krátkých, ale velmi detailních přednášek z nejrůznějších oborů, které by nás mohly čekat, kdybychom se rozhodli studovat organickou chemii nebo biochemii. Ráno jsme se učili, jak zjistit složení molekul například pomocí elektromagnetického záření nebo jejich chování v silném magnetickém poli. Hmotnostní analýzu molekuly jsme dokonce sledovali v reálném čase.

Odpoledne jsme se podívali do oddělení, kde se věnují luminiscenčním látkám, které mají užití zejména v mikrobiologii a jako poslední jsme se vydali na interaktivní prezentaci o DNA, jejíž součástí byla i vlastnoruční extrakce opravdové DNA z jahod.

Přečíst celý článek

Na našem gymnáziu byla předána Cena Františka Hrubína

2.11.

Ve čtvrtek 21. listopadu byla v budově Gymnázia Karla Čapka slavnostně předána Cena Františka Hrubína. Cena je určena nejlepšímu autoru spjatému se Středočeským krajem a společně ji vyhlašují Klub českých a slovenských spisovatelů a hejtmanka Středočeského kraje. Paní hejtmanka Petra Pecková, spolu s předsedou Klubu českých a slovenských spisovatelů panem Lubomírem Brožkem předali cenu sedmého ročníku za celoživotní dílo Jiřímu Žáčkovi. Básníku, na jehož verších vyrostlo několik generací dětí a zalíbení v jeho poezii našli i dospělí čtenáři. V slavnostním podvečeru zazněly verše Františka Hrubína v podání studentů z Dobříše i ukázky z tvorby laureáta ceny. 

Přečíst celý článek