Projekty realizované od roku 1996 do 2010

Škola byla a je řešitelem (či chceteli pořadatelem) vlastních projektů. Organizujeme přednášky a několikadenní exkurze v rámci programu Biologie a historie v praxi, monitorovali jsme stav vodstva v ČR - AQUA Vltava (2006). Na velmi úspěšný projekt Aqua navázal projekt další - TAJGA (2007), výuku biologie hodláme podporujeme při vytváření vlastního vzdělávacího programu.

Využili jsme i podpory SIPVZ, když jsme realizovali dva dvouleté projekty. Nejprve vznikla na adrese MATH.gymkc.cz on-line sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, další rok se naše pozornost zaměřila na hledání nových prostředků výuky fyziky - fyzika.gymkc.cz. V letech 2006-08 jsme se zapojili do projektu Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání, který podporoval interdisciplinární souvislosti mezi přírodovědnými předměty.

Projekty COMENIUS podporované Evropskou unií žáci zpracovávají v rámci nepovinných předmětů.

V anglickém jazyce již několik let naši žáci řeší projekt The Sixties and the Nineties. V rámci tohoto projektu žáci porovnávají různé oblasti života a hledají rozdíly mezi životem v 60. tých letech a v současnosti (projektu se účastní školy z Belgie, Česka, Itálie, Německa, Nizozemí a Norska).

V projektu zpracovávaném převážně v německém jazyce byly tématem Industrielle und kulturelle Spurensuche in ausgewhlten europischen Regionen [průmyslové a kulturní souvislosti v různých evropských regionech]. Tento projekt probíhal tři roky a ve školním roce 2003/2004 skončil. Nyní na tento úspěšný projekt navazujeme projektem novým - One Environment-Different Cultures.

V rámci mezinárodních projektů se každý rok uskuteční pro řešitele (studenty) zpravidla 2 až 3 partnerské schůzky na jednotlivých školách. Studenti tak mají možnost vyjet do zahraničí nejen v rámci výměn s partnerskými školami, ale i díky těmto mezinárodním projektům. Informace ze schůzek najdete v kronice školy.

Mezi projekty patří i spousta dalších akcí, které probíhají na naší škole - více podrobností najdete na této myšlenkové mapě (aktuální v roce 2007).

Odkazy na stránky projektů

Commenius

Mezinárodní

Národní/ školní

Mapa projektů

mapa projektů

-mee-