Společně i sami do EU
(Gem)einsamer Weg in die EU

Mezinárodní výměna studentů středních škol mezi Gymnáziem K.Čapka v Dobříši a Berufsbildende Schule J.P.C.Heinrich Mette v Quedlinburgu (Německo) pokračuje i v školním roce 2015/2016. Opět proběhnou vzájemná setkání 20 studentů z naší školy a studentů z Quedlinburgu a to v termínech

Profily účastníků


Starší výměny

Akce podpořena z prostředků

Česko-německý fond budoucnosti

Termíny

Účastníci

Popis

Cílem tohoto projektu bylo porovnání historického vývoje Německa a bývalého Československa v 2. polovině 20. století. Hlavní body obsahovaly rozdělení Německa po 2. světové válce, vybudování Berlínské zdi, tvrdý komunistický režim v 50. letech 20. století v Československu, Pražské jaro 1968, Sametová revoluce, pád komunismu, pád Berlínské zdi, sjednocení Německa, rozdělení Československa, vstup Německa a České republiky do Evropské unie.

Na těchto tématech pracovali studenti především při pobytu v Quedlinburgu. Kromě textů v angličtině, němčině a češtině vytvořili také prezentace, které předvedli během závěrečné konference. Seznámili tak s výsledky své práce nejen učitele, ale především své spolužáky.

Při návštěvě německých studentů v Dobříši byla práce zaměřena na poznávání osobností, které se podílely na událostech již zmíněného období. Těmito osobnostmi byli Václav Havel, Václav Klaus, Alexander Dubček, Helmut Kohl, Richard von Weizsäcker, Hans-Dietrich Genscher, Willy Brandt, Wolf Biermann a Karel Kryl. Práce probíhala podobně jako v Německu – vytváření textových dokumentů v angličtině, němčině a češtině, tvorba prezentací. Prezentace pak studenti opět předvedli při závěrečné konferenci.

Protože součástí projektu bylo také vzájemné poznávání a návštěva historických, kulturních a technických památek dané země, byla tomu přizpůsobena také projektová práce. Kromě výše uvedených témat připravili studenti texty a prezentace na další témata, jako jsou srovnání německé a české hudby a literatury, porovnávání českých a německých přísloví, poznávání stereotypů a předsudků na obou stranách a představení nejvýznamnějších turistických lokalit. Také tyto práce byly součástí závěrečných konferencí.

Po práci ve škole měli studenti možnost navštívit významná místa daného kraje. V Německu se zúčastnili prohlídky historické části Quedlinburgu, navštívili místní radnici, kde proběhla přednáška o sjednocení Německa, prohlédli si Wernigerode a Park miniatur a na závěr navštívili Berlín. V Berlíně byla připravena okružní plavba po Sprévě, návštěva vyhlídky Panoramapoint na Postupimském náměstí a zájemci mohli také projít třídu Unter den Linden od Braniborské brány až k náměstí Alexanderplatz.

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

V České republice si studenti prohlédli zámek v Dobříši, Památník Vojna u Příbrami, navštívili Vodní elektrárnu Orlík, měli možnost seznámit se s výrobou piva v místním pivovaru Nový Rybník, doplnit své poznatky o vývoji v 2. polovině 20. století v Muzeu komunismu v Praze, seznámit se s událostmi Sametové revoluce přímo u pamětní desky na Národní třídě a prohlédnout si historickou část Prahy. Kromě těchto exkurzí připravily obě strany také prezentace svého kraje, které studenti předvedli při návštěvě Penzionu Nový Rybník.

Po oficiálním programu již bylo pouze na studentech, jak stráví volný čas. V Quedlinburgu trávili večery především v rodinách nebo v malých skupinách, v Dobříši připravili čeští studenti společné večery pro všechny. Chodili na večeře, zahráli si bowling a prožili krásný závěrečný večer spojený s diskotékou.

Protože mladí lidé mají zájem o hudbu a tanec, předvedli se také v této oblasti. V Quedlinburgu jsme navštívili nahrávací studio a pořídili vlastní nahrávku dvou písní, v Dobříši čeští studenti připravili hudební vystoupení na zámku a ukázky společenských tanců na závěrečném večeru. Zpestřením programu bylo jistě také společné vaření s profesionálním kuchařem v Quedlinburgu.v

Během celého výměnného pobytu komunikovali studenti německy a anglicky a s porozuměním neměli téměř žádné problémy. Ubytování bylo zajištěno v hostitelských rodinách, které také zajišťovaly stravu. Projekt byl financován za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a z finančních příspěvků rodičů zúčastněných studentů.

Výstupem tohoto projektu je sborník prací v tištěné podobě, dále videa, fotografie a prezentace, které jsou k dispozici v elektronické podobě a studenti je obdrželi na DVD. V budově Gymnázia v Dobříši je umístěna nástěnka s fotografiemi, které vznikly během výměny, článek o tomto projektu vyšel v místním tisku (Dobříšské listy).

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Cíle projektu byly zcela splněny. Podařilo se zpracovat všechna zadaná témata, studenti získali přehled o situaci v Německu a bývalém Československu v 2. polovině 20. století, porovnali vývoj obou zemí. Přes rozdíly jsme se nakonec setkali v Evropské unii. Nedílnou součástí projektu bylo upevňování a rozšiřování jazykových kompetencí. Studenti mezi sebou velmi dobře komunikovali, a to jak v době práce na projektech, tak ve volném čase. Negativem však bylo, že poměrně často přecházeli do angličtiny a němčinu používali méně. Čeští studenti to zdůvodňovali tím, že Němci mluvili svým rodným jazykem příliš rychle a nespisovně, kdežto v angličtině byli všichni na přibližně stejné úrovni.

V projektu chceme pokračovat alespoň po dobu následujících dvou let. Pokládáme tuto formu vzdělávání za velice přínosnou jak z hlediska poznávacího, tak z hlediska rozvoje komunikace v cizích jazycích. Pro další období chceme více dbát na rozvoj němčiny a připravit úkoly tak, aby se obě strany snažily o dorozumění v tomto jazyce.

Mgr. Dana Řehoutová, Mgr. Monika Šrámková

Z kroniky

Videa