Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (příslušné paragrafy školského zákona týkající se Školské rady).

Složení rady (2016)

Složení rady (2012)

  • Mgr. Marcela Cypriánová, učitelka GKČD
  • Mgr. Miloš Čapek, učitel GKČD
  • Ing. Milena Kolářová, zvolena za ZZ žáků a zletilé žáky
  • Ing. Jitka Pogranová, zvolena za ZZ žáků a zletilé žáky
  • Mgr. Jan Bláha, jmenovaný zřizovatelem
  • MUDr. Stanislav Holobrada, jmenovaný zřizovatelem

Složení rady (funkční období 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011)

-mee-