Zahraniční výměny

Gymnázium Karla Čapka ve spolupráci se svými partnerskými školami v Holandsku, Norsku, Německu a Francii pravidelně připravuje pro své studenty (obvykle studenty jedné třídy) týdenní výměnné pobyty.

Zahraniční výměny

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš – Berufsbildende Schule J.P.C.Heinrich Mette, Quedlinburg, Německo

Studijní a poznávací pobyty ve Velké Británii

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš – Lycée Chevalier d'Eon, Tonerre, Francie

Tonerre

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš – Lena Videregaaende Skole, Lena, Norsko

Lena

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš – Strabrech College, Geldrop, Holandsko

Geldrop

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš - Gymnasium Philippinum, Weilburg, Německo

Weilburg

Z výměnných pobytů v předchozích školních letech nemáme k dispozici fotografie v digitální podobě.

Ivona Coufalová, mee