Hodinové dotace jednotlivých předmětů (7941K41)

Čtyřleté studium od 1.9.2023

Vzdělávací oblast Vyučované předměty Zkratka 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura CJL 3 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 15 (4)
Anglický jazyk ANJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12)
Druhý cizí jazyk
francouzský / německý / ruský
FRJ NEJ RUJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12)
Matematika a její aplikace Matematika MAT 4 (1) 4 (1) 4 3 15 (2)
Informatika Informatika INF 2 (2) 1 (1) - 1 (1) 4 (3)
Člověk a příroda Fyzika FYZ 2,5 (½) 2 2,5 (½) - 7 (1)
Chemie CHE 2 3 (1) 2 - 7 (1)
Biologie BIO 3 (1) 2 2 - 7 (1)
Zeměpis ZMP 3 3 - - 6
Člověk a společnost Základy společenských věd ZSV 2 2 2 - 6
Dějepis DEJ 2 3 2 - 7
Kultura ducha a těla Hudební výchova HUV 2 (2) 2 (2) - - 4 (4)
Výtvarná výchova VYV - -
Tělesná výchova TEV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v cizím jazyce
anglický / německý / francouzský / ruský
KAJ KNJ KFJ KRJ - - 2 2 4
Volitelné semináře Seminář A - - 2 4 6
Seminář B - - 2 4 6
Seminář C - - 2 4 6
Celkem 33,5(15,5) 34 (14) 34,5(9,5) 30(10) 132 (49)

-mee-