Hodinové dotace jednotlivých předmětů (7941K81)

Nižší stupeň osmiletého studia od 1.9.2021

Vzdělávací oblast Vyučované předměty Zkratka Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura CJL 5 4 (1) 5 (1) 4 18 (2)
Anglický jazyk ANJ 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 13 (13)
Druhý cizí jazyk
francouzský / německý / ruský
FRJ NEJ RUJ - - 3 (3) 3 (3) 6 (6)
Matematika a její aplikace Matematika MAT 5 (1) 4 4 4 (1) 17 (2)
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie ICT - - 2 (2) 2 (2) 4 (4)
Člověk a příroda Fyzika FYZ 2 2,5 (½) 2 2,5 (½) 9 (1)
Chemie CHE - 2 3 2 7
Biologie BIO 2 3 2 2 9
Zeměpis ZMP 2 2 1 2 7
Člověk a společnost Občanská výchova OBV 1 2 1 1 5
Dějepis DEJ 2 2 2 2 8
Kultura ducha a těla Hudební výchova HUV 1 2 1 1 4
Výtvarná výchova VYV 2 1 1 1 6
Tělesná výchova TEV 3 (3) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 9 (9)
Celkem 29 (8) 29,5 (6,5) 32 (11) 31,5 (11,5) 122 (37)

Údaje v (závorce a dolním indexu) uvádí počet hodin ve skupinách z celkového počtu vyučovacích hodin daného předmětu týdně.

Vyšší stupeň osmiletého studia od 1.9.2021

Vzdělávací oblast Vyučované předměty Zkratka Kvinta Sexta Septima Oktáva Celkem
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura CJL 3 4 4 (1) 4 (1) 15 (2)
Anglický jazyk ANJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12)
Druhý cizí jazyk
francouzský / německý / ruský
FRJ NEJ RUJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12)
Matematika a její aplikace Matematika MAT 4 (1) 4 (1) 4 4 16 (2)
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie ICT 2 (2) 1 (1) - - 3 (3)
Člověk a příroda Fyzika FYZ 2,5 (½) 2 2,5 (½) - 7 (1)
Chemie CHE 2 3 (1) 2 - 7 (1)
Biologie BIO 3 (1) 2 2 - 7 (1)
Zeměpis ZMP 3 3 - - 6
Člověk a společnost Základy společenských věd ZSV 2 2 2 - 6
Dějepis DEJ 2 3 2 - 7
Kultura ducha a těla Hudební výchova HUV 2 (2) 2 (2) - - 4 (4)
Výtvarná výchova VYV - -
Tělesná výchova TEV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v cizím jazyce
anglický / německý / francouzský / ruský
KAJ KNJ KFJ KRJ - - 2 2 4
Volitelné semináře Seminář A - - 2 4 6
Seminář B - - 2 4 6
Seminář C - - 2 4 6
Celkem 33,5 (14,5) 34 (13) 34,5 (9,5) 30 (9) 132 (46)