Školní vzdělávací program Karlík

Aktuálně dochází k rozsáhlejší aktualizaci vzdělávacího programu vzhledem k povinné maturitní zkoušce z matematiky. Níže uvedené dokumenty budou aktualizovány a po schválení zveřejněny v platné podobě.

ŠVP pro oba stupně

Dokument je od 1. září 2009 platný pro všechny třídy obou stupňů studia - viz rubrika Studenti.

pdfPDF verze

ŠVP pro nižší stupeň gymnázia

ŠVP byl schválen Školskou radou Gymnázia Karla Čapka Dobříš 27. srpna 2007 (č.j. 318/2007). Platil od 1. září 2007 do 31. srpna 2009.

pdfPDF verze


Úplná verze ŠVP je dostupná v úředních hodinách v kanceláři školy.