Prima (prima - oktáva / 2020 - 2028)

Žáci:

Kalendář:

26.8.20 Schůzka zákonných zástupců přijatých žáků (17.00)
7.-11.9.20 Adaptační kurz prvních ročníků
6.10.20 Imatrikulace prvních ročníků (Zámek Dobříš)