Novinky

Úpravy hodinových dotací předmětů

25. 7. 22

V souvislosti s aktualizací vzdělávacích programů základního vzdělávání (digitální kompetence, informatické myšlení) dochází od školního roku 2022/23 k úpravě hodinových dotací některých předmětů. V případě našeho nižšího gymnázia zanikl předmět ICT a byl nahrazen předmětem informatika (zkratka INF) s dotací 1 — 1 — 2 — 2 (celkem 6, místo dosavadních 4 u ICT). V rámci této aktualizace bylo též rozšířeno půlení na skupiny v matematice a českém jazyce. Počty vyučovacích hodin (včetně vyznačení změn) naleznete na stránce hodinové dotace. Celkový počet vyučovacích hodin pro žáky se nemění. Úprava je realizována současně ve všech třídách nižšího gymnázia bez přechodného období.

[vložil: Daniel HOŠEK ]