Novinky

Digitalizujeme školu

12. 6. 22

Na naší škole bude v průběhu druhého pololetí roku 2022 realizována investice z národního plánu obnovy – komponenta 3.1.

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. 

Národní plán obnovy

[vložil: Daniel HOŠEK ]