Kronika


Akademie 2013

21. 12. 13

Přinášíme všechny scénky tříd z akademie Život je hořký. Bohudík! Videa obsahují i uvedení scének v podání septimy a 3. ročníku, předtočené hodnocení dané třídy vyučujícími a samozřejmě celou scénku třídy včetně všech doprovodných videí. Pokud chcete vybrat konkrétní třídu, klikněte na odkaz seznam videí přímo ve videu.


Poezie a vážná hudba v médiích

8. 12. 13

Ve středu 4.12.2013 se na Gymnázium K.Čapka v Dobříši konala beseda s Janem Paulíkem a s jeho kolegy. Tématem besedy bylo postavení klasické hudby a poezie v médiích. Dozvěděli jsme se, že tyto druhy umění nemají v klasických médiích téměř žádné zastoupení, neboť je jen málo diváků či posluchačů, kteří se o vážnou hudbu nebo poezii zajímají. Výjimku tvoří televizní stanice ČT 2 a nyní nově ČT art, v rozhlase je to stanice Vltava. Pan Paulík se nám snažil ukázat, jaká je to škoda, protože např. recitace za doprovodu klasické kytary je velmi působivá. Předvedl nám se svým kolegou tvorbu nejznámějších básníků, jejichž verše nás v doprovodu kytary zaujaly mnohem více než např. při čtení z čítanek v hodinách literatury. Vyslechli jsme básně J.Préverta, V.Hraběte, J.Kainara, Fr.Šrámka nebo J.Seiferta. Je jistě škoda, že se média této oblasti tak málo věnují, neboť tento druh umění má svoji hodnotu, kterou bychom neměli opomíjet.

Přečíst celý článek


Jak vzniká časopis

25. 11. 13

Ve středu 13. listopadu 2013 proběhla na Gymnáziu K.Čapka v Dobříši beseda s šéfredaktorkou časopisu Rodina a škola Ninou Rutovou. Prostřednictvím otázek kladených studenty jsme se dozvěděli, jak časopis vzniká a kdo se na jeho tvorbě podílí. Dále jsme rozebírali text se skrytou reklamou a snažili se nalézt prostředky, kterými nás autoři chtějí na svůj výrobek nalákat. Navíc jsme měli možnost porovnat styl bulvárního a "seriózního" tisku.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, z nichž mě osobně nejvíce překvapilo, že na vzniku časopisu Rodina a škola pracuje paní Rutová sama, bez stálých redaktorů. Mluvilo se i o nepostradatelné práci jazykových korektorů a vůbec celé přípravě časopisu. Posbírat články do následujícího čísla v předstihu, nechat vše zkontrolovat jazykovým korektorem, odeslat na zpracování grafikovi, pak vytisknout šablonu a ještě jednou celý časopis projít, aby bylo vše opravdu v pořádku, mi připadá velmi náročné. Na druhou stranu se mi líbí, že můžete pro psaní článků čerpat inspiraci z celého vašeho okolí a vytvářet rozhovory se zajímavými lidmi. A právě tady mě zamrzelo, když se paní šéfredaktorka zmínila o snaze nakladatelství prodat co nejvíce výtisků tak, že na místo neznámých lidí s poutavými životními příběhy a poučnými zkušenostmi zařadí rozhovory se slavnými osobnostmi, které k daném u tématu mnohdy neřeknou nic mimořádného.

Přečíst celý článek


Výsledky maturitních zkoušek

20. 11. 13

Státní maturitní zkouška přinesla do českého školství velké změny. Umožňuje (ikdyž k tomu není primárně určena) veřejnosti porovnat výsledky jednotlivých škol. Vždy záleží na dispozicích žáků při vstupu na školu, studijních předpokladech a samozřejmě na kvalitě jejich studia. Naši žáci se s centralizovanou zkouškou dospělosti popasovali v dosavadních letech se ctí a dělají dobré jméno nejen sobě ale i naší škole.

V zatím publikovaných výsledcích patří Gymnázium Karla Čapka v Dobříši výsledky maturitních zkoušek ke špičce středních škol v České republice. Pokud počítáme pouze státní střední školy ve Středočeském kraji, naše maturitní výsledky jsou NEJLEPŠÍ (zdroj: lidovky.cz) v kraji za rok 2011 a 2012. Srovnávací data za rok 2013 ještě nebyla zveřejněna, máme k dispozici pouze srovnání školy s průměrem všech středních škol v ČR a s gymnázii.

Přečíst celý článek


Výuka jazyků na Gymnáziu Karla Čapka

9. 11. 13

Zájem o znalosti cizích jazyků stále roste, proto se snaží i dobříšské gymnázium o kvalitní přípravu svých studentů právě v této oblasti. Výuka angličtiny probíhá po celou dobu jak osmiletého, tak čtyřletého studia, stále důležitější se však stává výuka druhého cizího jazyka. Studenti si dosud vybírali mezi německým a francouzským jazykem, od školního roku 2014/15 nabízíme navíc také ruštinu. Vycházíme z toho, že se na základních školách ruština začala vyučovat, a chceme našim studentům umožnit v tomto studiu pokračovat. Výhodou naší školy je výuka ruštiny rodilým mluvčím.

Všechny cizí jazyky se na GKČD učí tři hodiny týdně, v posledních dvou ročnících jsou posíleny ještě dvouhodinovou konverzací. Celková doba výuky dvou jazyků, každého 5 hodin týdně, je mimořádnou nabídkou dobříšského gymnázia. Ve všech jazycích je možnost připravovat se nejen na maturitu (ve státní i profilové části), ale také na státní a mezinárodní zkoušky. Kromě této základní výuky nabízíme navíc jazykové kroužky angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.

Přečíst celý článek


Studenti čtou a píší noviny

22. 10. 13

Naše gymnázium se zapojilo do podzimního kola projektu Mladé fronty Dnes „Studenti čtou a píší noviny“. Tato akce probíhá na středních školách od 7. 10. 2013 do 15. 11. 2013. Po celou tuto dobu je jí každý den věnována stránka v deníku MF DNES.

Cílem projektu je nejen naučit studenty středních škol pracovat s denním tiskem, ale především je jim poskytnut prostor pro vyjádření vlastních myšlenek a názorů na stránkách MF Dnes. V podzimním kole studenti obdrželi tři témata zvolená redakcí, na která mohou psát své příspěvky. Do projektu jsou zapojeni zejména studenti kvinty a někteří zájemci z kvarty, kteří se vyjadřovali na tato témata: Volby jako základ právního státu. Moje škola, moje budoucnost!? Globální policie. Globální morálka. Nejlepší příspěvky budou poté otištěny v deníku MF DNES, všechny ostatní práce našich studentů lze najít na http://stredocesky.blog.idnes.cz/r/75340/Dobris.html

Přečíst celý článek


Svatováclavská slavnost na dobříšském zámku

3. 10. 13

V sobotu 16. září 2013 se naši žáci jako již tradičně podíleli na programu svatováclavské slavnosti pořádané správou místního zámku. V prostorách jednotlivých komnat vystupovali s výjevy z pohádek. Přinášíme krátké, nahrubo nastříhané :) video jejich vystoupení.


Ekokurz Horní Maršov

24. 6. 13

V pondělí 17.6. jsme odjeli na náš už druhý ekokurz, tentokrát do střediska SEVER v Horním Maršově. Uvítali nás tři lektoři, seznámili jsme se se základními pravidly a ubytovali se v pokojích.

Krátce poté začal program, který byl nabitý. Čekaly nás týmové hry rozvíjející naši spolupráci a utužující náš kolektiv, simulační hry, které měly ukázat, jak funguje světový obchod a jaké má dopady na životní prostředí. Dále jsme chodili na výlety do blízkého okolí, slyšeli jsme místní pověsti, které jsme později ztvárnili jako divadelní představení, a pozorovali jsme místní faunu a flóru. Největším zážitkem pro některé z nás bylo dojení kozy a ochutnání jejího čerstvého mléka nebo biomonitoring bezobratlých živočichů v místním potoce.

Přečíst celý článek


Exkurze primy do ČRo Praha

6. 6. 13

V květnu jsme navštívili Český rozhlas v Praze, stanici Rádio Junior. Děti si prohlédly budovu Českého rozhlasu, natočily vzkazy do Vzkazovny, účastnily se i živého vysílání a s moderátory udělaly i několik anket. Po celou dobu nás provázela paní Zora Jandová. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek a zajímavá zkušenost.

Na webu rozhlasu najdete i zprávičku o naší exkurzi


Zážitky studentů z konference EU-roots Itálie

29. 5. 13

V italském městě Imola jsme strávili 5 dnů. Byly to dny nevšedních zážitků, poznávání jiných kultur a nových přátel ze zahraničí. Zajímavé bylo pozorovat, jak se italské zvyky liší od našich, českých. Byl jsem ubytován v rodině, kde matka byla Němka a otec Ital, takže jsem dokonce mohl srovnávat tři národy. Poznal jsem mnoho lidí nejen z Itálie, ale také i z ostatních zemí, které přijely prezentovat svou kulturu. V italské Imole se v rámci konference projektu EU-Roots sešli zástupci 7 evropských škol - z Nizozemí, Belgie, Norska, Německa, Irska, Itálie a České republiky. V jednotlivých delegacích nebyli jen studenti daného národa - v německé byla dívka z Číny a v norské zase muslimka z Afgánistánu. Dále mě zaujal "Evropský stůl", na který každá země připravila své typické jídlo. Nejzvláštnější kombinaci chutí měla asi Belgie - opečené mleté maso s višněmi. My jsme nabízeli bramboráky, které měly velký úspěch. Nedělní loučení bylo velmi dojemné a ukáplo i pár slz.
Filip Pluhař

Přečíst celý článek


Ekokrásné Krásensko

27. 4. 13

Stejně jako již někteří studenti před námi, i my jsme se v týdnu od 22. do 26.4.2013 zúčastnili ekokurzu na Rychtě v Krásensku. Nejen že jsme se tady dozvěděli mnoho zajímavého, ale hlavně jsme si mohli různé aktivity vyzkoušet i v terénu. Na výzkum rybníčku v „broďákách“ budeme jistě dlouho vzpomínat, stejně jako na krásnou jarní přírodu Moravského krasu. Prošli jsme si okolí Holštejna, kde jsme měli možnost prozkoumat i jeskyni s „lidomornou“ nebo prolézat skalní průrvou, hlavní částí výletu byla však propast Macocha a Punkevní jeskyně. Byl to nezapomenutelný zážitek. Na závěr našich aktivit jsme vypracovali projekt na ekodům, ke kterému jsme obdrželi mnoho užitečných podkladů a rad. Přes všechny nesnáze a námahu jsme náš projekt dokončili a prezentovali ho při pátečním závěrečném setkání. Jednoduše řečeno - v Krásensku bylo opravdu „krásensky“.

Přečíst celý článek


Matematický klokan

19. 4. 13

Náš student Prokop Umlášek (prima) zvítězil v okresním kole Matematického klokana. V konkurenci 794 žáků z celého okresu Příbram získal nejvíce bodů - 108 ze 120 možných. Gratulujeme.


Praktikantská kancelář

28. 3. 13

Naše studentka Klára Laníková z oktávy zvítězila ve výběrovém řízení Středočeského kraje Praktikantská kancelář. Mezi velkým množstvím účastníků ve věku 18-27 let byla nejlepší, ukázala výborné znalosti francouzštiny a díky tomu získala zahraniční stáž v Burgundsku.

Do Francie má možnost vyjet na jeden až tři měsíce o letošních letních prázdninách. Více informací o stážích najdete na webu Středočeského kraje.

Naši školu také reprezentovaly studentky v krajském kole Konverzační soutěže ve francouzštině. To se konalo 21. března v Nymburce.

Přečíst celý článek


Bad Marienberg 2013

28. 3. 13

V neděli 3.3 2013 jsme se sešli v 7 hodin před Fantovou kavárnou v Praze. Plni očekávání jsme nastoupili do autobusu a vydali se směr Bad Marienberg. V průběhu osmihodinové cesty jsme měli dostatek času pro seznámení se s ostatními účastníky z Česka. Před pátou hodinou večer jsme konečně dorazili do Evropského domu. Po ubytování jsme se navečeřeli a připojili k ostatním skupinám z Polska, Estonska, Německa a Maďarska ve společenské místnosti. Byli jsme přivítání a seznámili jsme se s instruktory kurzu.

V pondělí jsme se s ostatními studenty seznamovali formou různých her. Večer byl na programu 'Country market', kde každá skupina prezentovala svoji zemi a připravila pohostinství ve formě stolu s národními produkty. Na našem stolu nemohly chybět lázeňské Kolonády, Strážické bramburky ani české buchty. Po odprezentování základních údajů o České republice, jsme ostatní naučili tancovat polku a vše ukončili závěrečným kvízem o naší zemi.

Přečíst celý článek


Historická exkurze, kvarta, Památník Vojna u Příbrami

24. 3. 13

Československo po roce 1948, perzekuce a pracovní tábory
středa 20.3.2013

V rámci výuky moderních československých dějin po roce 1948 jsme pro historickou exkurzi zvolili nedaleký pracovní tábor Památník Vojna, kde byli na začátku komunistické vlády političtí vězni využíváni k práci v uranových dolech. Uran z dolů v okolí Příbrami a Jáchymova byl v období studené války využíván Sovětským svazem k výrobě atomových zbraní. Pro naší exkurzi jsme si vybrali nejhezčí den letošního jinak velmi studeného března. Linkovým autobusem jsme se ráno vypravili na konečnou v Příbrami, odkud jsme po modré turistické značce pokračovali 4 km na jih, směrem k bývalému lágru. Cesta byla poněkud náročnější, většinou pokrytá zbytky mokrého sněhu, ale slunce překvapivě hřálo a potvrzovalo nám, že máme konečně první jarní den.

Přečíst celý článek


Vybavení učeben a WiFi pokrytí

17. 3. 13

V průběhu března jsme z prostředků EU peníze středním školám vybavili třídy v prvním a druhém patře hlavní budovy velkoformátovými TV a dataprojektory včetně ozvučení. Zároveň jsme nainstalovali do auly nové PC a audiovizuální techniku.

Součástí této akce byla i kompletní rekonstrukce počítačové sítě naší školy. Nyní jsme připojeni k Internetu optickou linkou a pronajímáme si kapacitu 50 Mbps/50 Mbps. Všechny klíčové prvky naší lokální sítě mají přenosovou rychlost 1 Gbps a je připraven upgrade na optickou síť (zbývá jen natáhnout v budově optické kabely a ty zapojit do switchů).

Pořídili jsme i nové Wifi přístupové body. Těch máme nyní v budově celkem sedm a pokrývají většinu prostor.

Přečíst celý článek


Maturitní ples oktávy 2013 - videa

27. 2. 13

Přehrávač níže obsahuje: nástup maturantů, video před předtančením, předtančení a půlnoční překvapení.


Miroslav Olič by oslavil 90 let

14. 2. 13

V těchto dnech by oslavil významné jubileum bývalý ředitel Gymnázia Dobříš, pan Miroslav Olič.

Jeho vztah k mladým lidem byl bezesporu formován skautským hnutím, učitelskou dráhu nastoupil za války na Křivoklátsku, pak v Příbrami, Novém Kníně a v letech 1953 - 1998 s krátkou přestávkou působil na Dobříši. Zde se také mezi roky 1966 - 1984 stal ředitelem gymnázia.

V tomto období vzniklo úžasné prostředí a tradice, z kterých gymnázium žije dodnes. Ředitel nestraník vytvořil přátelské ovzduší mezi pedagogy, odstranil přehrady mezi učiteli a studenty. Tolerance, demokratičnost, pochopení a smysl pro humor, vysoká vědomostní úroveň i relativní politický klid, to vše v harmonickém celku se staly duchem školy.

Pan Miroslav Olič zůstává s celou svou renesanční vědomostní šířkou i myšlenkovou hloubkou křesťanského filosofa navždy ve všech srdcích.


Exkurze do Berlína a projekt o Josefu Čapkovi

6. 2. 13

Ve středu 23. ledna jsme v osm hodin ráno vyjeli od školy směr Berlín. Po několikahodinové cestě jsme dorazili do německého hlavního města. Zde nás čekal večer strávený v parlamentu spolkové země Berlín. Po ubytování v budově českého velvyslanectví jsme se vydali na místo setkání mládeže, jehož motto lze volně přeložit „Nebuďte lhostejní k lidem okolo vás“. Večerního programu se zúčastnilo mnoho škol, ta naše jako jediná z Česka. Společným tématem večera byl rasismus, diskriminace, holocaust a jiné otázky týkající se současnosti a druhé světové války.

Jednotlivé školy prezentovaly své projekty prostřednictvím fotografií a ve výtvarných dílech. Naše škola zde představila projekt „Josef Čapek - život a umění v koncentračním táboře“, kterého jsme se zúčastnili minulý rok v březnu. Na naší nástěnce byly k vidění fotografie z projektu v Sachsenhausenu a především obrazy namalované a nakreslené studenty našeho gymnázia. Ve vedlejší místnosti běžela celý večer videa některých škol včetně té naší. Druhá část večera se konala přímo v místnosti, kde zasedají poslanci berlínského parlamentu. Přibližně dvouhodinový program tvořila vystoupení různých berlínských škol. Prakticky všechna vystoupení se týkala diskriminace turecké menšiny v Německu, sami herci byli z velké části tureckého původu. Po tomto programu pro nás bylo připraveno občerstvení.

Přečíst celý článek