WAI – "WHO AM I ?"

Projekt typu COMENIUS I – PARTNERSTVÍ ŠKOL 2008 - 2010

Projekt who am I? Podporují Podporují

Číslo projektu: COM-MP-2008-127
Program: Comenius
Aktivita: Partnerství škol - multilaterální projekty
Období: září 2008 - červen 2010

Dlouhodobá spolupráce sedmi evropských středních škol pokračuje ve školním roce 2008/09 a 2009/10 projektem z řady Comenius I (partnerství škol, rozvoj společných vzdělávacích projektů) s názvem WAI – "WHO AM I?".

Tímto novým tématem navazujeme na úspěšné projekty 3GenEURations (1998-2001), ELINE (2001-2004) a EUTH (2005-2008).

Učitelé zastupující jednotlivé země připravili základy tohoto projektu v minulém školním roce na konferencích v italské Imole (říjen 2007) a holandském Geldropu (květen 2008). Žádost o grant na dvouleté období úspěšně prošla výběrovým řízením a projekt byl zařazen mezi schválené programy národní agentury NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy).

Školní rok 2009/2010

Obsah a časový harmonogram projektu WAI (2009/2010)

WAI Závěrečná konference v Irsku, Ramsgrange Community School, 5 – 9 May 2010

Opening Conference 23-27/09/2009 Duisburg, GE

Zahajovací konference, setkání 2 učitelů z každé účastnické země, příprava projektového roku, setkání se studenty)

1. Personal Presentations, Communication (week 49 - 30/11/09)

Publikování osobní prezentace a navázání komunikace mezi studenty z jednotlivých zemí

2. Photoalbums (week 51 - 20/12/09)

Studenti naplní Media Library fotografiemi své vlastní země (k dispozici pro zahraniční studenty, kteří tvoří travelog např. České republiky)

3. Information on your own country (week 4 - 31/01/10)

Studenti zveřejňují informace o své zemi (ve formě bodové osnovy)

  1. My area
  2. Places of interest
  3. Social Issues
  4. School life
  5. Family life, housing, celebrations
  6. Food
  7. Free time: Entertainment/Media, sports, fashion, music, shopping
  8. Famous people

4. Travelog (week 10 - 12/03/10)

Publikování travelogu vybrané země (Výstupem projektu je u každého studenta tzv.travelog – miniprůvodce obsahující základní informace o vybrané cizí zemi a životním stylu v ní)

Travelogy českých studentů

Ukázky travelogů o České republice

5. Where do I go (week 15 - 18/04/10)

Shrnutí a příprava prezentací pro závěrečnou konferenci (Po přečtení travelogů všech zemí každý student napíše krátký článek shrnující jeho osobní preference, jejich zdůvodnění a zveřejní ho ve své osobní prezentaci. Příprava na závěrečnou konferenci.)

Final Conference 05–09/05/2010 Ramsgrange-New Ross,Ireland

Závěrečná konference, setkání vybraných studentů (4-5) a učitelů ze všech zemí, hodnocení projektového roku, prezentace práce studentů pro veřejnost (studenti a učitelé hostitelské země, zástupci města, regionu, médií, EU), kulturně-poznávací akce v hostitelském regionu

Studenti GKČD spolupracující na projektu

Sexta: Berger Lukáš, Hejzlarová Sarah, Chaloupková Tereza, Igerský Ondřej, Jandová Dominica, Jelínek Tomáš, Kopáček Vít, Kopalová Petra, Kuthan Filip, Melicharová Jana, Nováková Kateřina, Petáková Eliška, Petrželová Kateřina, Pogranová Magdaléna, Rondoš Jakub, Skála Jaroslav, Vágner Tomáš

2. ročník: Bálek Jiří, Čejka Ondřej, Hovorka Aleš, Klabanová Kristýna, Kleisnerová Pavlína, Pazderník Martin, Příplata Jan, Raušová Daniela, Šimek Tomáš, Vodáková Barbora

Photogallery WAI Czech Students 09-10

Navštivte travelog

Evropské školy spolupracující v projektu

Velitelský tým

BE Daisy Verheyden
BE Tom Mertens
CZ Ivona Coufalova
CZ Dana Fenclová
CZ Vance O Reilly
GE Kirsten Muller Normann
GE Michael Jansen
GE Petra Ohs
IR Katharine Curtis-Jones
IT Marinella Sangiorgi
IT Maria Gracia Sini
IT Isabela Iosa
NL Arno Dingemans
NL Frederique Dekker
No Ole Aass
*

Fotogalerie