Novinky

Rozvrh hodin

4. 8. 23

V Bakalářích a zde na webu jsou dostupné rozvrhy hodin na následující školní rok. V návaznosti na aktualizaci učebních plánů je v posledních ročnících nasazena +1 vyučovací hodina ICT týdně a –1 hodina MAT.

Od tohoto školního roku vyučují dvě nové kolegyně – viz rozvrhy a stránka zaměstnanci. Třídní učitelkou v sekundě bude RNDr. Štěpánka Máchová.

Vzhledem k úpravám místností v přístavbě jsou od školní roku 2023/24 přeznačeny učebny takto: HNĚDÁ > 2D, ZEL > 2E a ČERV > 2F. Ostatní označení učeben zůstává beze změn.

Cvičení z FYZ probíhají v dané skupině dvě vyučovací hodiny 1x4 týdny, v rozvrhu jsou však nasazena jako 1 hodina v dané skupině 1x2 týdny. Konkrétní termíny jednotlivých cvičení určí vyučující a budou řešeny v suplování.

Prosím počítejte s tím, že se mohou zveřejněné rozvrhy pozměnit (změny nejsou v plánu, do zahájení školního roku však zbývá celých 14 dnů).

[vložil: Daniel HOŠEK ]