Kronika

Workshopy Post Bellum

4.1.2023

Na podzim roku 2022 proběhlo na Gymnáziu Karla Čapka několik zážitkových workshopů od společnosti Post Bellum, neziskové organizace, která vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků moderních dějin. Pomocí metod dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky umožňuje všem zúčastněným prožít si příběh konkrétních postav a skutečných dějinných událostí.

Tyto workshopy, tematicky zaměřené na československé dějiny od 50. let 20. století do roku 1989, byly financovány z grantu Středočeského kraje.

Zde je přehled témat a tříd, ve kterých byl program od společnosti Post Bellum realizován:

Jednotlivé workshopy sklidily velký ohlas mezi studenty gymnázia. Zde předkládáme několik pozitivních odpovědí získaných v rámci zpětné vazbě.

„Líbilo se mi, že jsme si přímo mohli vyzkoušet přenést se do jiné doby a mnohem lépe tak poznat, jak se v těchto časech žilo. Rozhodně se mi tak téma vrylo hlouběji do paměti než by se stalo po klasické hodině dějepisu. Myslím, že je důležité znát dějiny, jejich dopad a jak se dříve žilo, abychom byli opatrnější k naší demokracii a nedopustili, aby se znovu tyto věci opakovaly.“ (kvarta)

Interaktivita programu, očekával jsem standartní prezentaci, takže jsem byl příjemně překvapen. Poskytnutí jiného (mnohokrát i záživnějšího) pohledu na danou problematiku.“ (kvarta)

„Zaujal mě výslech, protože jsem se mohla snadno vcítit do děsivosti tohoto období našich dějin. Danou historickou událost jsme díky workshopu sami prožili, a to dokonce v různých rolích a z různých úhlů pohledu.“ (kvinta)

„Asi nejvíc se mi líbilo vytváření samizdatu a výslech. Myslím si, že tím, že jsem si vyzkoušela „život“ v komunismu, mi dá víc, než kdybych se látku jen učila s výkladem. Tím zapojením do workshopu jsem si zapamatovala mnoho věcí přirozeně a tyto znalosti si budu dlouho pamatovat.“ (kvinta)

„Bylo to zábavné a zároveň naučné.“  (tercie)

„Líbilo se mi, že jsme si mohli prožít konkrétní situace.“  (tercie)

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: workshop Post Bellum historie 20. století