Kronika

Hodiny moderní chemie

15.11.2019

V pátek 15. listopadu 2019 se žáci sekundy, tercie a sexty našeho gymnázia měli příležitost zúčastnit programu, který pro ně pod názvem Hodina moderní chemie připravili studenti Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze.

Žáci z tercie a sexty, kteří chemii už mají více let, měli přednášku zaměřenou na barvy a v tomto duchu se nesly všechny experimenty. Od vlnové délky přes rajčatový džus tvořící duhu
a amoniakovou fontánu jsme se dostali až k fluorescenci a principu tradiční fotografie. Sekundáni, kterým tento rok výuka chemie teprve začala, se formou zábavných pokusů seznámili
s různými obory chemie. Nechyběly kouzelné přeměny kapalin, barevný oheň ani střelný prach. A na konci hodiny dostal každý kornoutek se zmrzlinou vyrobenou pomocí kapalného dusíku.

Program našim žákům nabídl netradiční pohled na chemii a ukázal, kde všude kolem sebe ji mohou objevovat. Děkujeme studentům VŠCHT za příjemné zpestření výuky a budeme se těšit na další návštěvu!

Zuzana Václavíková

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: chemie pokusy VŠCHT