Kronika

Dětská scéna – poprvé na GKČD

19.2.2017

Dne 16. 2. 2017 na naší škole proběhlo školní kolo recitační soutěže Dětská scéna.  O zavedení této soutěže na náš ústav se postarala paní profesorka Jana Prausová, která také všechny recitátory připravovala.

Dohromady deset žáků z nižšího gymnázia, rozdělených do dvou kategorií podle věku, si připravilo buď poezii, nebo prózu, kterou přednesli před tříčlennou porotou. Porotě předsedala paní Sylvie Krobová, která je známá nejen jako vyučující zpěvu ve zdejší hudební škole, ale také jako dobrá divadelnice. Dále se hodnocení účastnily profesorky českého jazyka a literatury -  Iva Čeledová a Dana Řehoutová

Po uskutečnění soutěže samotné, která proběhla přátelsky a bez trémy, porota rozhodla, že do okresního kola soutěže postoupí za nižší kategorii Ema Klvačová, žákyně primy, a za vyšší kategorii Andrea Žádníková z tercie a Klára Ptáčková z kvarty

Klára Ptáčková


související články: soutěž český jazyk recitace