Suplování

VÝJEZD ŠVÝCARSKO: část V, VI, 2., VI + Ře, Ří, Sp, Pg
2. ročník výuka dle rozvrhu sexty, ostatní i v nižším počtu dle rozvrhu (a supl)

Suplování:   Pátek 26.5.2023 (lichý týden)

datum výpisu: 24.5.2023 (13:08)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

 

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Máchová Štěpánka

   

..

>>

..

-

       

Řehoutová Dana

-

..

-

..

-

-

-

-

-

-

Říhová Jana

-

-

-

..

-

-

-

-

-

 

Sprengerová Jana

..

..

-

..

-

..

-

-

-

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Čapek Miloš

4.hod

přesun <<

FYZ

V

(3C)

z 24.5. 5.hod

Čapková Erika

5.hod

odpadá

CJL

2

 

Exkurze

 

6.hod

odpadá

CJL

2

 

Exkurze

Čapková Zuzana

1.hod

odpadá

MAT

2

 

Exkurze

 

4.hod

přesun <<

MAT

I

(3B)

z 25.5. 6.hod

Holubová Miroslava

před 4. hodinou dohled 2. patro

 

Lukjanova Svetlana

4.hod

odpadá

FRJ

V (Frj)

 

zrušeno

Řehoutová Dana

1.- 10. hod Exkurze

Říhová Jana

1.- 9. hod Exkurze

Semerádová Eva

3.hod

navíc

MAT

V

(3C)

 

Sprengerová Jana

1.- 9. hod Exkurze

Veverka Jan

3.hod

odpadá

BIO

2

 

Exkurze

Václavíková Zuzana

2.hod

přesun <<

CHE

V

(CHE)

z 5.hod

 

5.hod

přesun >>

CHE

V

 

na 2.hod

 

6.hod

přesun >>

CHE

VI

 

na 24.5. 2.hod

Změny v rozvrzích tříd:

I

4.hod

MAT

 

(3B)

přesun <<

Čapková Zuzana

z 25.5. (Čt) 6.hod

 

4.hod

BIO

   

přesun >>

 

na 25.5. (Čt) 4.hod

II

5.hod

BIO

   

odpadá

 

(Má)

1

1.hod

ZSV

   

odpadá

 

(Sp)

V

2.hod

CHE

 

(CHE)

přesun <<

Václavíková Zuzana

z 5.hod

 

2.hod

CJL

   

odpadá

 

(Ře)

 

3.hod

MAT

 

(3C)

navíc

Semerádová Eva

 
 

3.hod

ZMP

   

odpadá

 

(Má)

 

4.hod

FYZ

 

(3C)

přesun <<

Čapek Miloš

z 24.5. (St) 5.hod

 

4.hod

FRJ

Frj

 

odpadá

 

(Lu)

 

4.hod

NEJ

NjŘe

 

odpadá

 

(Ře)

 

4.hod

NEJ

NjŘí

 

odpadá

 

(Ří)

 

5.hod

CHE

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

6.hod

ZSV

   

odpadá

 

(Sp)

2

1.- 9. hod Exkurze

VI

6.hod

CHE

   

přesun >>

 

na 24.5. (St) 2.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři