Suplování

Do konce školního roku učebny FYZ a HNĚDá mimo provoz. Výuka v ZELené podle rozvrhu HNĚDé.

1. ROČNÍK PRAHA: 1. r + Sp + Ot
KVINTA VÝLET: V + Pg + Vk + Vv
LEDNICE A RAKOUSKO: IV + III Nej skupina + Ře + Šr + Ří

Suplování:   Pátek 24.6.2022 (sudý týden)

datum výpisu: 22.6.2022 (12:10)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IV

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

1

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

EXK

V

 

VÝLE

VÝLE

VÝLE

VÝLE

VÝLE

VÝLE

VÝLE

VÝLE

VÝLE

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Otčenášková Pavla

 

-

-

Cf

..

..

-

     

Pergeltová Drahomíra

 

-

..

Cf

..

-

..

-

-

-

Řehoutová Dana

-

-

-

..

-

-

-

-

-

-

Říhová Jana

-

-

..

Lu

..

..

-

-

-

-

Sprengerová Jana

-

..

Su

Hu

Mu

-

-

-

-

-

Šrámková Monika

-

..

-

-

-

-

-

-

-

Veverka Jan

 

-

-

..

Ča

..

-

-

-

-

Václavíková Zuzana

 

Hb

-

-

-

..

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Bendová Jarmila

2.hod

odpadá

RUJ

1 (Ruj)

 

Exkurze

 

3.hod

přesun <<

CJL

2

(1A)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

CJL

2

 

na 3.hod

Coufalová Ivona

3.hod

spojeno (Pg)

ANJ

VII (Frj)

(1B)

 
 

3.hod

supl. (Ot)

ANJ

VII (Nej)

(1B)

 
 

4.hod

odpadá

ANJ

IV (AjCf)

 

Exkurze

Cypriánová Marcela

0.hod

odpadá

SCB

VII (SCBb)+

 

zrušeno

Čapek Miloš

4.hod

supl. (Vv)

FYZ

VI

(HNĚD)

 
 

5.hod

změna

FYZ

VI

(HNĚD)

 
 

6.hod

odpadá

FYZ

1

 

Exkurze

Čapková Zuzana

1.hod

odpadá

MAT

V (AjKr)

 

Výlet

 

2.hod

odpadá

MAT

V (AjVa)

 

Výlet

 

4.hod

odpadá

MAT

1

 

Exkurze

Holubová Miroslava

1.hod

supl. (Vk)

CJL

II

(2C)

 
 

1.hod

odpadá

OBV

IV

 

Exkurze

Hošek Daniel

2.hod

odpadá

ICT

V (AjKr)

 

Výlet

Hudečková Zuzana

3.hod

supl. (Sp)

CHE

VI

(CHE)

 
 

3.hod

odpadá

CHE

1

 

Exkurze

Králová Hana

3.hod

odpadá

ANJ

V (AjKr)

 

Výlet

Lukjanova Svetlana

3.hod

změna

FRJ

III (Frj)

(2A)

zadána práce (Ří)

 

3.hod

spojeno (Ří)

NEJ

III (NjŘí)

(2A)

 

Máchová Štěpánka

2.hod

supl. (Šr)

BIO

2

(1A)

 
 

2.hod

odpadá

ZMP

IV

 

Exkurze

Musilová Šárka

4.hod

supl. (Sp)

DEJ

3

(1C)

 
 

5.hod

odpadá

DEJ

V

 

Výlet

Otčenášková Pavla

1.- 6. hod Exkurze

Řehoutová Dana

0.- 9. hod Exkurze

Říhová Jana

0.- 9. hod Exkurze

Semerádová Eva

6.hod

odpadá

VYV

IV

 

Exkurze

Sprengerová Jana

0.- 9. hod Exkurze

Surynek Radek

1.hod

odpadá

ICT

V (AjVa)

 

Výlet

 

2.hod

supl. (Sp)

FYZ

II

(2C)

 
 

3.hod

změna

FYZ

II

(HNĚD)

 
 

4.hod

změna

FYZ

I

(ČERV)

 

Šrámková Monika

0.- 9. hod Exkurze

Valentová Dana

3.hod

odpadá

ANJ

V (AjVa)

 

Výlet

 

4.hod

odpadá

ANJ

IV (AjVa)

 

Exkurze

Změny v rozvrzích tříd:

I

4.hod

FYZ

 

(ČERV)

změna

Surynek Radek

 

II

1.hod

CJL

 

(2C)

supluje

Holubová Miroslava

(Vk)

 

2.hod

FYZ

 

(2C)

supluje

Surynek Radek

(Sp)

 

3.hod

FYZ

 

(HNĚD)

změna

Surynek Radek

 

III

3.hod

FRJ

Frj

(2A)

změna

Lukjanova Svetlana

zadána práce (Ří)

 

3.hod

NEJ

NjŘí

(2A)

spojí

Lukjanova Svetlana

zadána práce (Ří)

IV

0.- 9. hod Exkurze

1

0.- 9. hod Exkurze

V

1.- 9. hod Výlet

2

2.hod

BIO

 

(1A)

supluje

Máchová Štěpánka

(Šr)

 

3.hod

CJL

 

(1A)

přesun <<

Bendová Jarmila

z 6.hod

 

3.hod

ZMP

   

odpadá

 

(Vv)

 

5.hod

NEJ

NjOt

 

odpadá

 

(Ot)

 

5.hod

NEJ

NjŘí

 

odpadá

 

(Ří)

 

6.hod

CJL

   

přesun >>

 

na 3.hod

VI

1.hod

MAT

   

odpadá

 

(Šr)

 

3.hod

CHE

 

(CHE)

supluje

Hudečková Zuzana

(Sp)

 

4.hod

FYZ

 

(HNĚD)

supluje

Čapek Miloš

(Vv)

 

5.hod

FYZ

 

(HNĚD)

změna

Čapek Miloš

 

3

0.hod

SCB

SCBb

 

odpadá

 

(Cy)

 

4.hod

DEJ

 

(1C)

supluje

Musilová Šárka

(Sp)

VII

0.hod

SCB

SCBb

 

odpadá

 

(Cy)

 

3.hod

ANJ

Frj

(1B)

spojí

Coufalová Ivona

(Pg)

 

3.hod

ANJ

Nej

(1B)

supluje

Coufalová Ivona

(Ot)

 

Zpracováno v systému Bakaláři