Suplování

DISTANČNÍ VÝUKA: sekunda, tercie, kvarta, 3. ročník

TESTOVÁNÍ C-19: První vyučovací hodinu v učebnách dle rozvrhu, v případě rozdělených skupin společně v uvedené učebně:
prima Hb ČERV || kvinta Ča FYZ || sexta Šr 1C || septima Tá + EČ 2C || oktáva Fj 2B; skupina KajKr 9.30 1A Be
1. ročník Čp 3A || 2. ročník Mu 1A || 4. ročník Se ZEL 10.00

po testování skupiny zahájí výuku v učebnách dle rozvrhu/suplování

Suplování:   Pondělí 24.1.2022 (sudý týden)

datum výpisu: 24.1.2022 (9:36)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Brabencová Martina

 

-

..

Vk

..

-

-

..

..

..

Králová Hana

 

..

..

Cf

Val

Fj

Se

-

-

 

Máchová Štěpánka

 

..

Čp

-

Mu

..

       

Švancar Petr

 

-

..

Vk

..

-

-

..

..

..

Změny v rozvrzích učitelů:

Bendová Jarmila

5.hod

změna

CJL

3

(DisV)

 
 

6.hod

změna

CJL

3 (AjOb)

(DisV)

 

Coufalová Ivona

2.hod

změna

ANJ

II (AjCf)

(DisV)

 
 

3.hod

změna

ANJ

VI (AjCf)

(1C)

 
 

3.hod

spojeno (Kr)

ANJ

VI (AjKr)

(1C)

 

Cypriánová Marcela

6.hod

změna

BIO

II (seku)

(DisV)

 

Čapek Miloš

3.hod

změna

FYZ

3

(DisV)

 
 

6.hod

změna

FYZ

IV

(DisV)

 

Čapková Zuzana

2.hod

supl. (Má)

MAT

V

(ZEL)

 

Fejtová Blanka

5.hod

spojeno (Kr)

ANJ

1 (AjKr)

(3A)

 
 

6.hod

změna

ANJ

3 (AjFj)

(DisV)

 

Holubová Miroslava

2.hod

změna

CJL

III

(DisV)

 
 

4.hod

změna

CJL

II (seku)

(DisV)

 
 

5.hod

změna

OBV

II (seku)

(DisV)

 

Hošek Daniel

3.hod

změna

ICT

IV (AjCf)

(SamS)

 
 

4.hod

změna

ICT

IV (AjCf)

(SamS)

 
 

8.hod

odpadá

ICT

VI (AjCf)

 

zrušeno

 

9.hod

odpadá

ICT

VI (AjCf)

 

zrušeno

Hudečková Zuzana

5.hod

změna

CHE

III

(DisV)

 
 

6.hod

navíc

CHE

1

(3A)

 
 

8.hod

odpadá

TEV

VIII (Dív)

 

zrušeno

 

9.hod

odpadá

TEV

VIII (Dív)

 

zrušeno

Lukjanova Svetlana

1.hod

navíc

FRJ

III (Frj)

(DisV)

 
 

1.hod

odpadá

FRJ

III (Frj)

 

zrušeno

 

4.hod

změna

RUJ

3 (Ruj)

(DisV)

 
 

8.hod

změna

NKRJ

3 (nKRJ)+

(DisV)

 
 

9.hod

změna

NKRJ

3 (nKRJ)+

(DisV)

 

Musilová Šárka

4.hod

supl. (Má)

DEJ

I

(ČERV)

 
 

6.hod

změna

DEJ

III

(DisV)

 

Řehoutová Dana

1.hod

změna

CJL

IV

(DisV)

 
 

4.hod

změna

NEJ

3 (NjŘe)

(DisV)

 

Říhová Jana

1.hod

navíc

NEJ

III (NjŘí)

(DisV)

 
 

1.hod

odpadá

NEJ

III (NjŘ1)

 

zrušeno

 

4.hod

změna

NEJ

3 (NjŘí)

(DisV)

 
 

8.hod

změna

NKNJ

3 (nKNB)

(DisV)

 
 

9.hod

změna

NKNJ

3 (nKNB)

(DisV)

 

Semerádová Eva

4.hod

změna

MAT

IV (AjVa)

(DisV)

 
 

6.hod

spojeno (Kr)

MAT

I (AjKr)

(ČERV)

 

Sprengerová Jana

3.hod

změna

DEJ

II (seku)

(DisV)

 

Šrámková Monika

3.hod

změna

MAT

III

(DisV)

 

Valentová Dana

2.hod

změna

ANJ

II (AjVa)

(DisV)

 
 

3.hod

změna

ANJ

IV (AjVa)

(DisV)

 
 

4.hod

spojeno (Kr)

ANJ

V (AjKr)

(2B)

 

Veverka Jan

8.hod

přesun <<

BIO

1 (AjFj)

(BIO)

z (31.1. 8.hod)

 

8.hod

odpadá

BIO

1 (AjKr)

 

zrušeno

 

9.hod

přesun <<

BIO

1 (AjFj)

(BIO)

z (31.1. 9.hod)

 

9.hod

odpadá

BIO

1 (AjKr)

 

zrušeno

Václavíková Zuzana

3.hod

spojeno (Šc)

CHE

V (Chl)

(CHE)

 
 

3.hod

supl. (Bá)

CHE

V (Dív)

(CHE)

 
 

8.hod

navíc

CHE

VI (AjCf)

(CHE)

 
 

8.hod

odpadá

CHE

VI (AjKr)

 

zrušeno

 

9.hod

navíc

CHE

VI (AjCf)

(CHE)

 
 

9.hod

odpadá

CHE

VI (AjKr)

 

zrušeno

Změny v rozvrzích tříd:

I

4.hod

DEJ

 

(ČERV)

supluje

Musilová Šárka

(Má)

 

6.hod

MAT

AjKr

(ČERV)

spojí

Semerádová Eva

(Kr)

II

1.hod

ZMP

seku

 

odpadá

 

(Má)

 

2.hod

ANJ

AjCf

(DisV)

změna

Coufalová Ivona

 
 

2.hod

ANJ

AjVa

(DisV)

změna

Valentová Dana

 
 

3.hod

DEJ

seku

(DisV)

změna

Sprengerová Jana

 
 

4.hod

CJL

seku

(DisV)

změna

Holubová Miroslava

 
 

5.hod

OBV

seku

(DisV)

změna

Holubová Miroslava

 
 

6.hod

BIO

seku

(DisV)

změna

Cypriánová Marcela

 

III

1.hod

FRJ

Frj

(DisV)

navíc

Lukjanova Svetlana

 
 

1.hod

NEJ

NjŘí

(DisV)

navíc

Říhová Jana

 
 

1.hod

FRJ

Frj

 

odpadá

 

(Lu)

 

1.hod

NEJ

NjŘ1

 

odpadá

 

(Ří)

 

2.hod

CJL

 

(DisV)

změna

Holubová Miroslava

 
 

3.hod

MAT

 

(DisV)

změna

Šrámková Monika

 
 

4.hod

TEV

Chl

 

odpadá

 

(Šc)

 

4.hod

TEV

Dív

 

odpadá

 

(Bá)

 

5.hod

CHE

 

(DisV)

změna

Hudečková Zuzana

 
 

6.hod

DEJ

 

(DisV)

změna

Musilová Šárka

 

IV

1.hod

CJL

 

(DisV)

změna

Řehoutová Dana

 
 

2.hod

TEV

Chl

 

odpadá

 

(Šc)

 

2.hod

TEV

Dív

 

odpadá

 

(Bá)

 

3.hod

ANJ

AjVa

(DisV)

změna

Valentová Dana

 
 

3.hod

ICT

AjCf

(SamS)

změna

Hošek Daniel

 
 

4.hod

MAT

AjVa

(DisV)

změna

Semerádová Eva

 
 

4.hod

ICT

AjCf

(SamS)

změna

Hošek Daniel

 
 

5.hod

BIO

   

odpadá

 

(Má)

 

6.hod

FYZ

 

(DisV)

změna

Čapek Miloš

 

1

5.hod

ANJ

AjKr

(3A)

spojí

Fejtová Blanka

(Kr)

 

6.hod

CHE

 

(3A)

navíc

Hudečková Zuzana

 
 

7.hod

TEV

Chl

 

odpadá

 

(Šc)

 

7.hod

TEV

Dív

 

odpadá

 

(Bá)

 

8.hod

BIO

AjFj

(BIO)

přesun <<

Veverka Jan

z (31.1. 8.hod)

 

8.hod

BIO

AjKr

 

odpadá

 

(Vv)

 

9.hod

BIO

AjFj

(BIO)

přesun <<

Veverka Jan

z (31.1. 9.hod)

 

9.hod

BIO

AjKr

 

odpadá

 

(Vv)

V

2.hod

MAT

 

(ZEL)

supluje

Čapková Zuzana

(Má)

 

3.hod

CHE

Chl

(CHE)

spojí

Václavíková Zuzana

(Šc)

 

3.hod

CHE

Dív

(CHE)

supluje

Václavíková Zuzana

(Bá)

 

4.hod

ANJ

AjKr

(2B)

spojí

Valentová Dana

(Kr)

VI

3.hod

ANJ

AjCf

(1C)

změna

Coufalová Ivona

 
 

3.hod

ANJ

AjKr

(1C)

spojí

Coufalová Ivona

(Kr)

 

8.hod

CHE

AjCf

(CHE)

navíc

Václavíková Zuzana

 
 

8.hod

ICT

AjCf

 

odpadá

 

(Ho)

 

8.hod

CHE

AjKr

 

odpadá

 

(Vk)

 

9.hod

CHE

AjCf

(CHE)

navíc

Václavíková Zuzana

 
 

9.hod

ICT

AjCf

 

odpadá

 

(Ho)

 

9.hod

CHE

AjKr

 

odpadá

 

(Vk)

3

3.hod

FYZ

 

(DisV)

změna

Čapek Miloš

 
 

4.hod

NEJ

NjŘí

(DisV)

změna

Říhová Jana

 
 

4.hod

NEJ

NjŘe

(DisV)

změna

Řehoutová Dana

 
 

4.hod

RUJ

Ruj

(DisV)

změna

Lukjanova Svetlana

 
 

5.hod

CJL

 

(DisV)

změna

Bendová Jarmila

 
 

6.hod

CJL

AjOb

(DisV)

změna

Bendová Jarmila

 
 

6.hod

ANJ

AjFj

(DisV)

změna

Fejtová Blanka

 
 

8.hod

NKNJ

nKNB

(DisV)

změna

Říhová Jana

 
 

8.hod

KRJ

kRUJ

(DisV)

změna

Lukjanova Svetlana

 
 

8.hod

NKRJ

nKRJ

(DisV)

změna

Lukjanova Svetlana

 
 

9.hod

NKNJ

nKNB

(DisV)

změna

Říhová Jana

 
 

9.hod

KRJ

kRUJ

(DisV)

změna

Lukjanova Svetlana

 
 

9.hod

NKRJ

nKRJ

(DisV)

změna

Lukjanova Svetlana

 

4

8.hod

TEV

Dív

 

odpadá

 

(Bá)

 

8.hod

TEV

TvCh

 

odpadá

 

(Šc)

 

9.hod

TEV

Dív

 

odpadá

 

(Bá)

 

9.hod

TEV

TvCh

 

odpadá

 

(Šc)

VIII

1.hod

KAJ

KajK

 

odpadá

 

(Kr)

 

1.hod

NKAJ

nKAK

 

odpadá

 

(Kr)

 

2.hod

KAJ

KajK

 

odpadá

 

(Kr)

 

2.hod

NKAJ

nKAK

 

odpadá

 

(Kr)

 

8.hod

TEV

Dív

 

odpadá

 

(Hu)

 

8.hod

TEV

TvCh

 

odpadá

 

(Šc)

 

9.hod

TEV

Dív

 

odpadá

 

(Hu)

 

9.hod

TEV

TvCh

 

odpadá

 

(Šc)

 

Zpracováno v systému Bakaláři