Helena BRICHTOVÁ


Helena Brichtová byla ustavena ředitelkou nově vzniklé Jedenáctileté střední školy Krajským národním výborem. Do té doby působila jako profesorka českého a ruského jazyka v Kralupech nad Vltavou. Jejím zástupcem byl jmenován Josef Synek, bývalý ředitel střední školy chlapecké v Dobříši.

podpis ředitele