Ing. Jana TOMÁNKOVÁ

Ve školním roce 2018/19


Jana Tománková byla pověřena řízením školy v přechodném období - ředitelka Cimická odešla do důchodu a nový ředitel ještě nebyl jmenován.

Funkce