PhDr. Eva SEMERÁDOVÁ Ph.D.

Ve školním roce 2022/23


Vzdělání

Odborné zaměření

Pedagogická praxe

Publikační činnost

Aktuální aktivity

Odborné práce dostupné full-text on-line (některé publikované pod rodným příjmením Patáková)