Miloš SRBEK


Miloš Srbek v roce 1937 absolvoval Reálné gymnázium Sladkovského v Praze na Žižkově a poté začal studovat vysokou školu architektury a stavebnictví ČVUT a Univerzitu Karlovu v Praze. Studia byla přerušena uzavřením vysokých škol v roce 1939.

Od prosince 1939 pracoval jako pomocný úředník Městských divadel pražských – v divadle na Vinohradech navrhoval kulisy. Od 19. prosince 1942 byl totálně nasazen v Mnichově jako pomocný dělník. Z Mnichova se mu podařilo odjet a od 23. ledna 1945 opět pracoval v divadle na Vinohradech. Po druhé světové válce pokračoval ve studiu na obou uvedených vysokých školách - dokončil studium učitelství na středních školách s aprobací výtvarná výchova, modelování a deskriptivní geometrie.

Ještě před dokončením vysoké školy nastoupil 31. října 1945 na výzvu pomoci pohraničí na reálném gymnázium v Mostě. 1. září 1949 nastoupil v Duchcově jako vyučující kurzu pro přípravu pracujících na vysoké školy, odkud byl k 1. září 1950 přeložen jako ředitel dělnické přípravky do Jičíněvsi. Tam byl do školního roku 1952/53.

Ve školním roce 1953/54 byl ředitelem Jedenáctileté střední školy v Hořicích v Podkrkonoší. Odtud po roce odešel a od 1. září 1954 nastoupil na místo ředitele jedenáctiletky na Dobříši (zástupci Josef Synek a Stanislav Peták, po odchodu J. Synka Miroslav Olič).

Od 1. ledna 1963 do konce roku 1969 působil v Příbrami ve funkci ředitele SVVŠ (pozdější gymnázium).

Z Příbrami přešel 1. ledna 1970 na Středočeský KNV jako inspektor pro gymnázia. Zde působil do podzimu 1979, kdy odešel do důchodu.

Zemřel 9. dubna 1993 v Rakovicích (okres Písek).

podpis ředitele