Novinky

Výzva k podání nabídky

11.7.2018

k veřejné zakázce malého rozsahu
Výměna podlahových krytin
V souladu s ustanoveními § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) a směrnice č. 148/2016 KÚ SK vydává zadavatel tuto zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu:

Lhůta pro podání nabídek - do 9. 8. 2018 12 hod

[vložil: Daniel HOŠEK ]