Novinky

Výsledky přijímacího řízení

15. 5. 24

grafSeznam přijatých uchazečů (= výsledky přijímacího řízení):

Zveřejněním výsledků se považují rozhodnutí o přijetí i nepřijetí za oznámená. 

Podání odvolání proti nepřijetí ke studiu má právo každý uchazeč (prostřednictvím zákonného zástupce). Vzhledem k novelizaci školského zákona nemůže být akceptováno odvolání pro případ uvolnění míst, jelikož uvolněná místa je možné obsazovat až na základě druhého kola přijímacího řízení (§ 60m odst. zákona č. 561/2004 Sb.). Obdobně nemůže být vyhověno odvolání se na méně prioritní škole, pokud je uchazeč přijat na školu prioritnější.

Druhé kolo přijímacího řízení škola nevyhlašuje. Druhé kolo bude na naší škole otevřeno pouze v případě, že se některý z přijatých uchazečů do 20. května vzdá svého místa.

Informační schůzky přijatých uchazečů proběhnou:

Další pokyny obdrží zákonní zástupci před schůzkami e-mailem.

[vložil: Daniel HOŠEK ]