Novinky

Testování žáků

20.11.2021

Na základě mimořádného opatření MZ probíhá každé pondělí preventivní testování žáků na COVID-19. Antigenní test nepodstupují žáci, kteří doloží platné očkování, prodělání nemoci či test ze zdravotnického zařízení (dle aktuálních pravidel). Skutečnosti uvedené v předchozím odstavci musí být doloženy oficiálním certifikátem (ocko.uzis.cz) v listinné či elektronické podobě (PDF, aplikace TEČKA). 

Dle aktuálně platných opatření je v případě pozitivního výsledku žák ve škole izolován a po domluvě se zákonnými zástupci odchází ze školy. Do zjištění výsledku PCR testu pozitivního žáka nejsou v dané třídě přijímána žádná karanténní opatření. 

Pokud žák nebude  přítomen  na  testování  na  začátku  vyučování, dostaví se neprodleně po příchodu do školy do sekretariátu (1. patro). Na místě si provede test pod dohledem pověřené osoby.

[vložil: Daniel HOŠEK ]