Novinky

Pozvánky k JPZ odeslány

6. 3. 24

V prvním kole přijímacího řízení bylo na naši školu podáno 121 přihlášek uchazečů do čtyřletého studia (1. ročník) a 165 přihlášek do osmiletého studia (prima). 94 procent uchazečů podalo přihlášku elektronicky. S těmito uchazeči bude škola komunikovat prostřednictvím systému DiPSy

Uchazečům s hybridní nebo papírovou přihláškou jsme odeslali 25. března pozvánku k jednotné přijímací zkoušce (pokud na naší škole budou zkoušku konat). Prosíme o potvrzení o doručení e-mailem.

Uchazečům s elektronickou přihláškou byly 25. března odeslány pozvánky systémem DiPSy. U těchto uchazečů není třeba potvrzovat přijetí pozvánky. Nepřihlásí-li se zákonný zástupce uchazeče do DiPSy ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla pozvánka v DIPSY zpřístupněna, považuje se tato písemnost za doručenou do vlastních rukou posledním dnem této lhůty. 

Rozdělení uchazečů na jednotlivé školy provádí dle příslušné vyhlášky organizace CERMAT, která je pověřena k této činnosti ministerstvem školství. Školy o pořadí míst konání jednotné přijímací zkoušky nerozhodují a nemají možnost jej nijak ovlivnit.

[vložil: Daniel HOŠEK ]