Novinky

Přijímací řízení

26. 2. 23

Přihlášky ke studiu lze předat osobně do 1. března v kanceláři školy v čase 10.00 až 13.00, nebo do schránky u hlavního vchodu (vlevo). V případě vložení přihlášky do schránky bude potvrzeno její přijetí na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.

Do osmiletého i čtyřletého studia bude přijímáno 30 uchazečů. Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března 2023. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení právě tehdy,  pokud dosáhne v přijímacím řízení alespoň: 60 bodů do osmiletého studia/ 50 bodů do studia čtyřletého. Bližší informace naleznete na stránce Pro uchazeče > Přijímací řízení a v dokumentu pokyny a kritéria přijímacího řízení.


FAQ: Postup vyhodnocení přijímacího řízení

Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (pořadí žáků) musí přijatí uchazeči zájem nastoupit na naši školu potvrdit předáním zápisového lístku. Zápisový lístek vydává základní škola. Pokud uchazeči nemají zájem studovat na naší škole, je jejich místo postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí. Drtivá většina uchazečů koná přijímací zkoušky na dvě střední školy, pro studium si však musí vybrat jednu z nich. Uvolněná místa jsou průběžně obsazována dalšímu uchazeči v souladu s pořadím získaným v přijímacím řízením za původně určenou hranicí "prvních 30".

[vložil: Daniel HOŠEK ]