Novinky

Přijímací řízení

17.4.2019

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve v průběhu 30. dubna 2019 zde na webu ve formě: kód uchazeče - počet bodů - rozhodnutí (přijat/nepřijat/nesplnil).

Dle § 60e (Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí) zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon (v platném znění):
(1) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. ... Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

 

[vložil: Daniel HOŠEK ]