Novinky

Ředitelské volno

21. 11. 23

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004, v platném znění,
ředitelské volno pro žáky školy dne 27. listopadu 2023 z důvodů provozních a organizačních (vyhlášení stávky většinou zaměstnanců školy).

RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy


Žáci nemají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně, a tak bude všem odhlášen. Případné objednání oběda za plnou cenu (včetně režijních nákladů) je třeba řešit individuálně v kanceláři školní jídelny.

[vložil: Daniel HOŠEK ]