Novinky

Jednotná přijímací zkouška

16. 4. 21

Vstup do budovy školy na jednotnou přijímací zkoušku bude umožněn pouze uchazečům bez příznaků onemocnění COVID-19 a s negativním testem na přítomnost SARS-CoV-2. Tento test nesmí být starší 7 dnů a povinnost jej uchazeči provést má jeho stávající ZŠ. Podrobnější info i o testování uvádíme na stránce přijímací řízení.

Vstup do budovy bude umožněn uchazečům v 8.10.  Předpokládaný konec: 12.35 (PUP později).

Během celého pobytu v budově školy i v průběhu písemné zkoušky a didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu.

[vložil: Daniel HOŠEK ]