Kronika

Zpráva o expedici do Zaragozy

6.6.2006

Ve dnech 3.- 7. května 2006 proběhla ve španělské Zaragoze konference „Europrojektu“, exklusivního sdružení evropských středních škol, z nichž každá reprezentuje jednu zemi Evropské unie. Gymnázium Karla Čapka z Dobříše bylo na konferenci přijato po roční čekací lhůtě za řádného člena sdružení. Současně welšská škola z Cardiffu a polská škola z Bialystoku byla přijata na roční zkušební dobu.

Hlavní bodem programu konference bylo vyhodnocení jednoročního projektu s názvem „Water Sustainalibity in Europe“ (udržitelnost vody v Evropě). Jednotlivé školy se zabývaly komplexním studiem významné řeky či jezera ve své oblasti a jejich kulturním prostředím s cílem vytvořit poster a prezentaci, obrazovou resp. i hudební, naznačující průběh i výsledky svého studia.

Studenti 3.ročníku Gymnázia Karla Čapka, vedeni středoškolským profesorem Ondřejem Bílým, ve čtyřech několikadenních expedicích v průběhu let 2005 a 2006 sbírali poznatky a materiál o řece Vltavě. Výsledky jejich práce byly na konferenci hodnocenyjako jedny z nejlepších.

Dalším bodem programu byl nácvik pantomimy vyjadřující potřebnost vody k životu. Přípravy tohoto programu se zúčastnilo všech 58 studentů z přítomných 16 zemí. Pantomima byla předvedena poslední den konference.

Volný čas studentů byl vyplněn vodními sporty na řece Ebro a prohlídkami pamětihodností Zaragozy.

Současně s programem studentů probíhala konference pedagogů. Průběžně hodnotila dlouhodobý projekt SDP, jehož se Gymnázium K. Čapka ještě neúčastnilo, projednávala administrativní problémy a připravovala nová témata pro projekty v příštím školním roce: projekt studia přírodní rezervace v severním Finsku, projekt internacionalizace vzdělávání a malý projekt studia zájmu studentů o budoucnost Evropy, jejich zemí i jich samých.

Z GKČD se konference zúčastnily studentky 3.ročníku Lucie Hrbáčková, Šárka Musilová a Tereza Procházková, za pedagogy Mgr. Ondřej Bílý a Mgr. Aleš Vondráček.


související články: Španělsko Aqua konference projekt