Kronika

Zemřel Ing. Petr Herrmann - čestný občan města Dobříše

10.1.2009

Bolestně se nás dotkla zpráva o náhlém skonu Ing. Petra Herrmanna - čestného občana města Dobříše, který by se v květnu letošního roku dožil třiaosmdesáti let.

Ing. Petr Herrmann byl posledním žijícím pamětníkem dobříšských Židů, který přežil holocaust druhé světové války. Nikdy nedokázal zapomenout na to, jakým způsobem zahynulo tolik jeho blízských, a trápil se otázkou, proč právě on přežil.

O Židech z Dobříšska shromáždil Ing. Petr Herrmann řadu dokumentů a textových i obrazových materiálů. Z Dobříše bylo deportováno celkem pětadevadesát Židů. Přežilo pouze osm. Považoval za svoji povinnost vypátrat o osudech těchto lidí co nejvíce a předat své pátrání jako poselství nové generaci, a především občanům Dobříše. Právě za tuto usilovnou práci byl Ing. Petr Herrmann dne 20. května 2006 jmenován čestným občanem města Dobříše. Neviděl v tom akt osobní pocty, ale pocty všem dobříšským Židům, kteří zahynuli v koncentračních táborech.

Velkým zadostiučiněním bylo pro Ing. Petra Herrmanna také slavnostní odhalení Mojžíšových desek na průčelí bývalé židovské synagogy 11. září 2008 .

S panem Ing. Petrem Herrmannem jsme se rozloučili 9. ledna letošního roku na novém židovském hřbitově na Olšanech. Na jeho osobnost i jeho besedy a přednášky, zaměřené na prožitky spojené s holocaustem, mnozí z nás dlouho nezapomeneme, a v našich vzpomínkách a srdcích proto zůstane navždy živý

Čest jeho památce!

Mgr. Jaroslav Melša, starosta města Dobříše

Fotogalerie pochází z diskuse s panem Herrmannem, která proběhla v rámci projektu Industrielle und kulturelle Spurensuche v roce 2003. Příběh o dobříšské židovské komunitě na základě vzpomínek pana Herrmanna zpracovaly Markéta Vojtíšková a Eva Týrová (najdete v brožuře).

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: zemřel projekt holocaust projekt