Kronika

Za dějinami 20. století do Vitorazska

26.10.2017

Ve dnech 3. až 5. října se studenti dějepisného semináře Gymnázia Karla Čapka spolu se studenty SOŠ Drtinova z Prahy zúčastnili studijní poznávací cesty do oblasti Vitorazska, které leží na pomezí Jižních Čech a Rakouska. Celou akci organizovala a financovala Metropolitní univerzita Praha (MUP).

První den jsme začali na Metropolitní univerzitě, kde jsme si vyslechli přednášku dr. Marka Beneše z MUP na téma ,,Proč Vitorazsko?“. Část tohoto území se stala po 1. světové válce součástí ČSR. Následovaly další zajímavé přednášky: Jak se tvořily hranice ČSR (dr. Marek Beneš), Československé legie a vznik ČSR (dr. Jiří Fidler), Mnichovská konference (dr. Jan Bureš). Poté jsme se vydali na cestu směrem na Vitorazsko. Zastavili jsme se ještě před hranicemi u Nové Bystřice, abychom si prohlédli vojenské opevnění z roku 1938 Klášter. Jednalo se o soustavu bunkrů a měli jsme možnost nahlédnout i dovnitř.

Druhý den jsme navštívili město Gmünd, kde se v době 1. světové války nacházel jeden z největších uprchlických táborů v Rakousku, v němž bylo ubytováno několik set tisíc civilistů z Haliče, aby byli uchráněni před ničivými důsledky válečných bojů. Prohlídka byla doplněna přednáškou dr. Beneše o změně hranic po vzniku ČSR a rozdělení města Gmünd. Dále jsme přejeli do nedalekého města Weitra, kde jsme poobědvali v místním pivovaru, prohlédli si stálou expozici o železné oponě na zámku a v jeho prostorách si vyslechli přednášky dr. Fidlera o stavu československé armády v roce 1938 a dr. Bureše o fungování systému železné opony na čs. hranicích s Rakouskem a SRN v době komunistického režimu.

Poslední den jsme si prohlédli zbytky zaniklé vesnice Romava, která po 2. světové válce byla zničena. Na cestě lesem z Rakouska do ČR a zase do Rakouska, místy, kde stávala zaniklá obec Romava, nás dokonce doprovázeli dva rakouští kocouři. V místním muzeu jsme vyslechli přednášku o konci války, vyhnání německého obyvatelstva a čistkách revolučních gard. Pak už nás čekal odjezd zpátky do Prahy.

Součástí poznávací cesty byla také znalostní soutěž, v rámci které jsme dostali dvě mapy – Evropy z roku 1939 a Československa z roku 1945 a měli jsme najít všechny odlišnosti, které se na těchto mapách objevují oproti současnosti. Naše družstvo ve složení Tereza Drozdová, Karolína Fišerová, Klára Nentvichová, Kateřina Pechmannová, Lia Ramplé a Dominika Syručková vyhrálo (!!), a za odměnu nám MUP proplatila všechny nápoje, které jsme na cestě zkonzumovaly ?. Poslední den jsme také od Metropolitní univerzity obdrželi certifikáty o absolvování této studijní cesty.

Celá exkurze se nám velmi líbila, dozvěděli jsme se mnoho nového a zajímavého. Hlavní zásluhu měl pan Dr. Beneš (ředitel MUP), pan Dr. Bureš (prorektor MUP a náš nejoblíbenější profesor dějepisu) a vojenský historik pan dr. Jiří Fidler.

Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali Metropolitní univerzitě Praha za možnost zúčastnit se této cesty, vyslechnout zajímavé přednášky vyučujících MUP a užít si báječnou atmosféru podvečerních debat v penzionu pana Bindera v Harbachu.

Dominika Syručková, oktáva

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: dějepis historie exkurze Vitorazsko