Kronika

Venku s Wenku aneb Lužickými jezery na in-line bruslích

7.9.2011

Letošní prázdniny nabídl ŠSK při Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši studentům novinku. Ve spolupráci s Agenturou Wenku jsme uspořádali výlet do Německa, kde nedaleko Drážďan je in-linový ráj.

Bydleli jsme ve stanech na břehu jezera Geierswalder s velkou pláží, kde bylo možné zapůjčit si vybavení pro různé vodní sporty. Rekultivací zpustošené krajiny po hnědouhelné těžbě vzniklo 21 umělých jezer propojených kanály, jejichž dopuštění a celkové dokončení díla bude v roce 2015. V okolí Lužických jezer vede „ nekonečné množství in-line stezek s hladkých asfaltem o šířce 2,5 metru. Jednotlivé trasy jsou pečlivě vyznačeny v mapě.

Nejkratší cesta se nazývá Pro děti a měří 16 km, následuje cesta Pro slečny o délce 21,5 km, delší cesta je Pro dámy ?" 24,5 km a nejdelší je cesta Pro muže, která měří 49 km. Autobusem se dají ještě navštívit trasy v okolí dalších jezer. Opravdu bylo z čeho vybírat a za 5 dní jsme projeli všechny trasy a najeli 150 km. A to bez větší námahy, bez velkého tréninku a hlavně bez lidí. Jediní, koho jsme potkávali po cestě, byli kamarádi z našeho kurzu. Někteří z nás střídali pohyb na in-line bruslích s cyklistikou, či jízdou na koloběžce nebo kolečkových lyžích a nebo adrenalinovým skákáním na skákacích botách.

Vzhledem k větrnému počasí bylo příjemným zpestřením létání s „draky“. Navštívila nás skupina instruktorů z Brna, která provozuje kitting a mohli jsme si vyzkoušet, že udržet neklidného a vzpurného draka ve větru není vůbec žádná legrace. A což teprve, když nás táhl na buggině nebo boardu, to si vyzkoušeli jen nejodvážnější z nás. Na jezeře jsme pak viděli instruktáž surfkittingu, ale to už jsme opravdu nechali odborníkům. My jsme si vyzkoušeli jen obyčejný windsurfing.

Abychom jen nesportovali a učinili zadost kulturně poznávací činnosti, navštívili jsme ve čtvrtek odpoledne Drážďany a podle Matoušova itineráře si prohlédli historické jádro Drážďan a občerstvili se výborným kebabem a zmrzlinou. Večer jsme hráli naše oblíbené společenské hry a domluvili se, že příští rok pojedeme znovu a prozkoumáme další stezky - termín je 8.-12.8.2012!

Chtěla bych poděkovat Agentuře Wenku a Matoušovi Novákovi, že pro nás in-line kurz zorganizoval, staral se o nás a rozšířil nám obzory o další sporty, ke kterým bychom se bez něho nedostali a nezkusili si je. A pak: ty jeho snídaně………mňam, mňam………Matouši díky. Příští rok ve stejnou dobu. Koukněte na fotky a pojeďte s námi!

Martina Brabencová

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: školní sportovní klub inlajny