Kronika

Výměnný pobyt v Quedlinburgu

20.4.2017

Česko - německý fond budoucnosti dnech 3.4. - 7.4. 2017 jsme my, žáci 1. a 2. ročníku Gymnázia K.Čapka v Dobříši, navštívili krásné německé město Quedlinburg. Ještě před setkáním s německými studenty zapojenými do tohoto projektu jsme si prohlédli také Památník Bitvy národů u Lipska a muzeum přibližující napoleonské války i život Napoleona Bonaparta.
Po příjezdu do partnerské školy v Quedlinburgu nás čekalo milé přivítání paní ředitelkou i studenty a byli jsme seznámeni s programem na příští dny. Pak už následoval odjezd s našimi hostiteli do jejich rodin. Všichni se o nás po celou dobu svědomitě starali. Zajišťovali nám stravu a ubytování, abychom mohli načerpat energii, protože program našeho pobytu byl plný aktivit.
Hned následující den jsme navštívili Muzeum soli v Halle. Sůl se zde získávala již v dávné minulosti a i dnes je těžba soli pro město významná. Následoval oběd v místní univerzitní menze a procházka městem, kterým nás provázeli němečtí studenti.

Další den jsme otestovali své kuchařské umění, když jsme si společně připravovali oběd včetně zákusku ve školní kuchyni. S plnými žaludky jsme začali pracovat na našem projektu, ve kterém šlo o porovnání svátků, zvyklostí a tradic v našich rodných zemích.
Nadcházející den nás čekal výšlap na horu Brocken, nejvyšší vrchol severní části Německa. Na Brockenu se podle pověsti konaly slety čarodějnic. Přiroda v okolí je chráněna a trochu připomíná přírodu na Šumavě. Zbývající čas jsme v Quedlinburgu využili na nákupy. Závěrečnou slavnostní večeři jsme si vychutnali všichni pohromadě v místní restauraci a večer jsme si zpestřili hraním bowlingu.

Páteční den jsme si prošli historickou část Quedlinburgu. Toto město má velké množství zachovalých hrázděných domů, a je proto zaspsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Po prohlídce města jsme prezentovali naše práce, ve kterých jsme představili svátky a tradice typické pro Českou republiku a Německo. Pak už následovalo rozloučení a cesta domů. 
Na závěr tohoto vydařeného projektu, který byl finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, můžeme už jen říci, že se těšíme, až němečtí studenti zavítají do Čech.

Bára Šantorová a Adéla Chemišincová, 2. ročník

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: výměna Německo projekt