Kronika

Výsledky voleb do Školské rady GYMKC

23.11.2022

V úterý 22. listopadu 2022 proběhly volby do Školské rady (ŠR) Gymnázia Karla Čapka, Dobříš.

Za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky bylo oprávněno volit 346 osob. Voleb se zúčastnilo 169 voličů (48,8 % oprávněných osob) a dle volebního řádu odst. 13 jsou tyto volby platné. Pro zvolení kandidáta je nutné, aby tento kandidát získal nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů.
– Jitka Albrechtová, DiS. získala 156 hlasů (tj. 92,3 % odevzdaných hlasů) a byla zvolena do ŠR
– Mgr. Jitka Urbanová získala 155 hlasů (tj. 91,7 % odevzdaných hlasů) a byla zvolena do ŠR

Voleb zástupců z řad pedagogických pracovníků se zúčastnilo 30 voličů (79 % oprávněných osob) a i tyto volby jsou platné. Pravidla pro zvolení kandidáta jsou shodná jako v předchozím bodě.
– PhDr. Jan Bureš, Ph.D. získal 28 hlasů (tj. 93 % odevzdaných) a byl zvolena do ŠR
– Mgr. Monika Šrámková získala 30 hlasů (tj. 100 % odevzdaných) a byla zvolena do ŠR.

Zbývající 2 zástupce do ŠR jmenuje zřizovatel (Středočeský kraj). Ředitel školy svolá zasedání ŠR do 30 dnů.

Za přípravný výbor
Ivana Michalcová


související články: školská rada volby