Kronika

Výměnný pobyt Česko-Norsko

10.11.2008

V červnu a na začátku září jsme měli možnost poznávat norskou kulturu a navazovat přátelství s norskými studenty z gymnázia z Leny. Naše třída septima byla už od minulého roku zapojena do projektu IdEa (International dialogue about energy and alternative sources), ve kterém každý z nás vypracovával prezentaci o energii a jejich zdrojích v Čechách. Tyto práce měly vést nejen k tomu, abychom se o daném tématu dozvěděli více, ale abychom posléze mohli porovnat situaci v naší i severské zemi.

První naše setkání s norskými studenty proběhlo v Norsku. Ubytovaní jsme byli v rodinách, což bylo pro nás přínosné z hlediska poznávání nové země se vším všudy a po nesmělých začátcích i v ohledu přátelství a zábavy. V prvních dnech jsme si prohlédli zajímavosti Osla a nějaký čas strávili ve škole a v okolí města Leny. Poté následoval třídenní pobyt v horách, kde jsme mohli pozorovat nádhernou čistou přírodu plnou modravé vody, vodopádů, fjordů,… Po uplynutí týdne, který jsme zde strávili, si většina z nás řekla, že se do Norska určitě ještě vrátí.

Podruhé jsme se setkali v Čechách, kde jsme se shledávali už jako kamarádi. Program byl plný poznávání České republiky, tak nezbývalo mnoho času ani na program v rodinách. Hned druhý den jsme vyráželi na vodu, kde jsme měli strávit čtyři dny a splouvat řeku Vltavu. Navštívili jsme Český Krumlov, nádrž Lipno, ale, myslím, že Norské studenty nejvíce zaujaly naše jezy.

Tato část výměnného projektu byla organizována Školním sportovním klubem při Gymnáziu Karla Čapka, Dobříš. ŠSK získal v roce 2008 dotaci od Středočeského kraje a města Dobříš na materiální vybavení. Díky těmto dotacím z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje a Fondu kultury a sportu města Dobříš nebyly náklady na tuto část výměnného projektu pro studenty tak vysoké. Všechno toto vybavení budeme i nadále využívat jak při školních sportovních kurzech, které jsou ŠSK organizovány, tak i při dalších výměnných projektech se zahraničními studenty.

Vzhledem k tomu, že celé akce se zúčastnilo 65 lidí, bylo velice náročné materiálně vše zabezpečit. Doufám, že se pobyt na Vltavě našim i norským studentům líbil a budou na něj dlouho vzpomínat.

Samozřejmě na programu nechyběla ani návštěva Prahy a Karlových Varů. Na závěr se uskutečnila konference, na které byly zveřejněny některé z našich prací. Konference se zúčastnila kromě studentů i ředitelka gymnázia Mgr. Zdeňka Cimická, starosta Dobříše Mgr. Jaroslav Melša a byla pozvána i náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Dagmar Nohýnková, která nám celý projekt zaštítila.

Tento projekt nám dal úžasné možnosti, jak poznat jiný národ ale také jak se poznat i navzájem jinak.www.schooljournals.net/noczexchange

Markéta Chytrá

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

související články: výměna Norsko voda